Μανώλης Κασσώτης: Β.Π.Π.- Οι κατάσκοποι αιχμαλωτίζουν το Montefalcone – 6ο (Also in English)

Μανώλης Κασσώτης: Β.Π.Π.- Οι κατάσκοποι αιχμαλωτίζουν το Montefalcone – 6ο  (Also in English)
Στο στενό της Σύμης οι κατάσκοποι αιχμαλώτισαν το Montefalcone και πλοηγώντας το κατά μήκος των Μικρασιατικών ακτών το πήραν στην Κύπρο. In the strait of Symi the spies captured Montefalcone and sailing along the Asia Minor coast took it to Cyprus.

Στις 14:35 της 7ης Αυγούστου 1943 ο υπολοχαγός K. J. Mackenzie ξεκίνησε με το “Armadillo” από την Απλοθήκα (Bozakkale) με προορισμό την Κύπρο. Από το στόμιο του λιμανιού είδε τα πανιά δύο καϊκιών, το ένα με προορισμό τη Ρόδο και το άλλο να πηγαίνει προς τη Σύμη. Έκρινε ότι το τελευταίο (Montefalcone) έπρεπε να περάσει κοντά από το ακρωτήριο Αλεπώ. Επέστρεψε στο Bozakkale και ξεκίνησε με απόσπασμα και με τους πλοιάρχους Beckinsale και Klosser.

Έπλευσαν υπό την προστασία της τουρκικής ακτής μέχρι που βρίσκονταν δυόμισι περίπου μίλια από την παραλία και στη συνέχεια ανέπτυξαν ταχύτητα 8 κόμβων για να αντιμετωπίσουν το Montefalcone.

Ανάρτησαν την σημαία του Βρετανικού Ναυτικού και όταν το “Armadillo” έφτασε στις 300 γιάρδες, ξεπήδησε το πλήρωμα του “Armadillo” πίσω από τους καμβάδες με τα όπλα τους.

Φωτοαντίγραφο του ντοκουμέντου που αναφέρεται στο επεισόδιο με το “Montefalcone”. Photocopy of the document referred to “Montefalcone” episode.

Ο Σαϊτάς που γνώριζε Ιταλικά τους διέταξε να κατεβάσουν την ιταλική σημαία και τα πανιά και να πλεύσουν προς τις τουρκικές ακτές. Όλοι σήκωσαν τα χέρια τους καθώς το “Armadillo” πήγαινε δίπλα. Ο Mackenzie έβγαλε τον κυβερνήτη του Montefalcone και επιβίβασε τους Beckinsale και Klosser. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί θεώρησαν το “Armadillo” τουρκικό περιπολικό και η απουσία σημαίας τους μπέρδεψε, μέχρι που η εμφάνιση της σημαίας του Βρετανικού Ναυτικού και των ημίγυμνων γενειοφόρων οπλισμένων ανδρών τους εξέπληξε εντελώς και τους ζάλισε.

Τράβηξαν το Montefalcone προς την τουρκική ακτή σε ένα από τα κρησφύγετα, στο Ασπρομίτι είκοσι μίλια δυτικά. Και πιο δυτικά, ο Mackenzie πήγε σε ραντεβού με το «Άγιος Ιωάννης» στο οποίο μεταφέρανε το πιο ογκώδες μέρος του φορτίου και τους Ιταλούς.

Στο απόσπασμα ο Mackenzie πρόσθεσε τον S.S.M. Medley από το «Άγιος Ιωάννης» και αφήσανε το “Montefalcone” με τον δικό του μηχανικό φτιάχνοντας ένα τετραμελές πλήρωμα, πήρε ακόμη έναν επιβάτη στο “Armadillo”.

Το «Άγιος Ιωάννης» και το “Armadillo” αποχώρησαν το επόμενο πρωί σε διαφορετικές ώρες, αφήνοντας τους άλλους να τα κανονίσουν για το “Montefalcone”.

Ο Mackenzie περίμενε το «Άγιος Ιωάννης» δύο μίλια πιο πέρα από το Καστελόριζο και από εκεί αποπλεύσαν παρέα με το “Armadillo” για την Αμμόχωστο. Εκεί μετέφεραν το πλήρωμα του “Montefalcone”, τα χαρτιά του πλοίου και την τσάντα αλληλογραφίας.


WWII – Spies capture Montefalcone – 6th

By Manolis Cassotis

At 14:35 on August 7, 1943, Lieutenant K. J. Mackenzie set sail with the “Armadillo” from Aplotheka (Bozakkale) bound for Cyprus. From the mouth of the harbor, he saw the sails of two caiques, one bound for Rhodes and the other coming towards Symi. He judged that the latter (Montefalcone) should pass near Cape Alepo. He returned to Bozakkale and left with a detachment and Captains Beckinsale and Klosser.

They sailed under the protection of the Turkish coast until they were about two and a half miles from the coast, and then developed a speed of 8 knots to deal with Montefalcone.

They hoisted the British Navy flag and when “Armadillo” got within 300 yards, the crew of the “Armadillo” sprang from behind the canvases with their guns.

Saitas, who spoke Italian, ordered them to lower the Italian flag and sails and sail for the Turkish coast. Everyone raised their hands as “Armadillo” passed by. Mackenzie took out Montefalcone’s skipper and put Beckinsale and Klosser on board. It seems that the Italians mistook “Armadillo” for a Turkish patrol boat and the absence of a flag confused them, until the appearance of the British Naval flag and the half-naked bearded armed men completely surprised and stunned them.

They pulled Montefalcone towards the Turkish coast to one of the hideouts, Aspromiti, twenty miles to the west. And further west, Mackenzie rendezvoused with the “Saint John” on which the bulk of the cargo and the Italians were carried.

In the attachment Mackenzie added S.S.M. Medley from “Saint John” and left the “Montefalcone” with his own engineer making a crew of four and took one more passenger in the “Armadillo”.

“Saint John” and the “Armadillo” left the next morning at different times, leaving the others to decide on Montefalcone.

Mackenzie waited for “Saint John” two miles beyond Kastellorizo and from there they sailed in company with “Armadillo” for Famagusta. There they carried “Montefalcone’s” crew, the ship’s papers and the mail bag.

www.anamniseis.net
12.6.2024
Καρπαθιακά Νέα