Στο Νοσοκομείο Καρπάθου διορίστηκε Βιολόγος και Ψυχολόγος, Νοσηλεύτρια & διοικητική υπάλληλος

Στο Νοσοκομείο Καρπάθου διορίστηκε Βιολόγος και Ψυχολόγος, Νοσηλεύτρια & διοικητική υπάλληλος

Με την απόφαση 69 από 5/5/2022, διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου κ. Γρηγόρη Ρουμάνη,  διορίζεται  ο Εμμανουήλ Γεωργίου Κωνσταντινίδης, στην αντίστοιχη κενή οργανική θέση ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  κατηγορίας ΠΕ κλάδου. Με την απόφαση 70 από 5/5/2022 διορίζεται η κα Νίκη Βασιλείου Κωνσταντινίδη στην θέση του ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Επίσης αποφασίστηκε ο διορισμός της κας Γεωργίας Γεω. Καρακάνου σε θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ καθώς και της κας Μαρίας Χαρίδημου Ρουσάκη ως διοικητική υπάλληλος.