Βιολογικός & καύσιμα. Ενημέρωση απο τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επικοινωνίας Δήμου Καρπάθου Μανώλη Παραγυιό

Βιολογικός & καύσιμα.  Ενημέρωση απο τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επικοινωνίας Δήμου Καρπάθου Μανώλη Παραγυιό

Ενημέρωση για βιολογικό :

Εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκεται στην Κάρπαθο συνεργείο της εταιρείας στην οποία ανέθεσε ο Δήμος Καρπάθου την επισκευή των αντλιοστασίων και των αυτοματισμών τους καθώς και την τοποθέτηση σε αυτά συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου ώστε κάθε βλάβη να εντοπίζεται άμεσα .

Ταυτόχρονα με τις εργασίες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη και η δημιουργία του νέου τμήματος αγωγού , κόστους 100.000 ευρώ , στην περιοχή πάνω από το Καρνάγιο . Με τις παρεμβάσεις αυτές και την προηγούμενη κατασκευή του αγωγού από Λιμανι έως Λιμανάκι , θα αρθούν τα εμπόδια λειτουργίας του όλου συστήματος .

Το κόστος των απαραίτητων αυτών παρεμβάσεων ήταν για τον Δήμο Καρπάθου τα τελευταία 2.5 χρόνια περίπου 430.000 ευρώ ( 270.000 ο αγωγός Λιμάνι Λιμανάκι , 100.000 ευρώ ο αγωγός άνωθεν Καρναγιου και 60.000 η επισκευή και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ) .

Σήμερα έληξε κι η προθεσμία υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού , που ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις μήνες , για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του Βιολογικού και των αντλιοστασίων για τα επόμενα δύο χρόνια .

Η ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα τεθούν σε πλήρη και ορθή λειτουργία τόσο τα αντλιοστάσια όσο και ο Βιολογικός Καθαρισμός .

Ευελπιστούμε ότι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ μετά από επίπονες προσπάθειες για την άρση αστοχιών κατά την κατασκευή των αντλιοστασίων θα λειτουργεί παράγωντας τα αποτελέσματα που πρέπει για την πόλη των Πηγαδίων .

Ενημέρωση για καύσιμα :

Υπήρχε έλλειψη ενδιαφέροντος κατά τις δύο πρώτες διαδικασίες διαγωνισμού . Οι διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι καθώς οι περισσότερες εταιρείες του νησιού δεν έχουν από τις θυγατρικές τους την απαραίτητη πίστωση . Επίσης η τιμή Νομού που υπήρχε στην αρχική διακήρυξη ήταν αισθητά υψηλότερη από την τιμή της Επαρχείας .

Έτσι φτάσαμε στο στάδιο της διαπραγμάτευσης όπου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η τιμή συμφωνήθηκε να είναι η τιμή της Επαρχείας και ορίστηκε σήμερα ανάδοχος ο κ. Πρωτοψάλτης .