Το σχόλιο του Αντιδ. Μανώλη Παραγυιού σε ενημέρωση Κοινότητας Απερίου

Το σχόλιο του Αντιδ. Μανώλη Παραγυιού σε ενημέρωση Κοινότητας Απερίου

Με σχετική ανάρτηση η τοπική κοινότητα Απερίου ενημερώνει για την πορεία των έργων αποκακάστασης ζημιών που γίνονται στο χωριό.

“Πρόσφατα με το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας , επισκεφτήκαμε τα σημεία στα οποία εκτελούνται έργα αποκατάστασης ζημιών και ενημερωθήκαμε , για την πορεία αυτών.

Πολύ σύντομα τα έργα αντιστήριξης , στις περιοχές , Λώροι , Ελαιοτριβείο και Βάτσες ολοκληρώνονται, δίνοντας τέλος στην αγωνία όλων μας.

Η Κοινότητα Απερίου , μεριμνά πάντοτε για την επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων , με τη βοήθεια του Δήμου.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Παππάς .”

Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο του Αντιδημάρχου κ. Μανώλη Παραγυιού, ο οποίος γράφει:

“Πρόεδρε , να αναφέρουμε ότι για τα έργα αυτά εξασφαλίστηκαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο 125.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από το ΥΠΕΣ σε επίσκεψη του στο Υπουργείο , ετοίμασε τις μελέτες ( με προσωπική του επιμέλεια ) και δημοπράτησε και τα έργα με ανάδοχο τον εργολάβο κ. Φελλουζή .
Καλά κάνεις κι ευχαριστείς τον Δήμο αλλά δεν θα έπρεπε να τον ευχαριστείς για την βοήθεια του αλλά επειδή ανέλαβε όλο το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος .”