"Τραγούδια και σκοποί της Καρπάθου". Νέο Βιβλίο από τον Μανώλη Ι. Σοφίλλα

"Τραγούδια και σκοποί της Καρπάθου". Νέο Βιβλίο από τον Μανώλη Ι. Σοφίλλα

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μανώλη Σοφίλλα “Τραγούδια και σκοποί της Καρπάθου! Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι σκοποί, τραγούδια και χοροί που ακούγονται στην Κάρπαθο και τα οποία ο συγγραφέας-ερευνητής μπόρεσε όλα αυτά τα χρόνια να μάθει από μερακλήδες τόσο στην γενέτειρά του, την  Όλυμπο όσο και στα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου.

Όπως αναφέρει ο κ. Σοφίλλας, η Βυζαντινή σημειογραφία που θα διαβάσουμε στο βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει τον κορμό κάθε μουσικού κομματιού. Η απόδοση κάθε μουσικού κομματιού  διαφέρει  από  τραγουδιστή  σε τραγουδιστή κι από οργανοπαίχτη σε οργανοπαίχτη. Για τον λόγο αυτό το βιβλίο συνοδεύεται με δίσκο στον  οποίο  όλα  τα  κομμάτια  παίζονται  με Λύρα-Λαούτο ώστε αφού ο ενδιαφερόμενος ξέρει βυζαντινή μουσική θα μπορέσει να διαβάσει το μουσικό κείμενο, να το ακούσει και να το δει σε εκτέλεση κι έτσι να μπορέσει να το κάνει κτήμα του.

Ο συγγραφέας Μανώλης Σοφίλλας

Στο  σημείο  αυτό  να  σημειώσω  ότι  τα τραγούδια αφού τα είχα γράψει όλα με βυζαντινή σημειογραφία τα έδωσα στον αγαπητό κ. Κώστα Κουκιά για την διόρθωση τους όσον αφορά την ορθογραφία της βυζαντινής και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό. Πολλές φορές παίζοντας το βίντεο σε αργό ρυθμό μπορούμε να μελετήσουμε σε βάθος ένα μουσικό κομμάτι.

Είναι πολύ βασικό να σημειώσουμε ότι στην βυζαντινή σημειογραφία το κείμενο δίνει τους κανόνες  της  γραφής.  Στην  περίπτωση  τηςπαραδοσιακής μουσικής όπως την καταγράφουμε εδώ, με τον ίδιο σκοπό μπορούμε να τραγουδήσουμε διάφορες μαντινάδες. Αυτό και μόνο μπορεί να προκαλέσει διαφορά στην γραφή του ίδιου μουσικού κομματιού. Για τον λόγο αυτό ίσως κάποιος να εκτιμήσει ότι η γραφή ενός μουσικού κομματιού θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο όπως π.χ. σε ανάβαση ενός φθόγγου αντί να χρησιμοποιήσουμε πεταστή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ολίγον και ούτω καθεξής.

Στην Όλυμπο και γενικά στην Κάρπαθο αρκετοί σκοποί συνηθίζεται να δίνουν ονόματα από το όνομα κάποιου που τον τραγουδούσε συνέχεια, π.χ. ο σκοπός του Κωνσταντάρου, ο σκοπός του ∆ιακογιώργη, ο σκοπός του Κανάκη κ.τ.λ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκοπός αυτός έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο άτομο. Άλλωστε οι  σκοποί  αυτοί  τραγουδιόνται  σε  όλη  την Κάρπαθο. Στην Όλυμπο κάποιοι σκοποί όπως του Ανδρέα Χηράκη και του Ηλία Χαψή έχουν μια μοναδική ταυτότητα.

Ευχαριστίες στον κ. Κώστα Κουκιά για την ευγενή προσφορά του στη διόρθωση των βυζαντινών κειμένων, και στο Γιώργο Εμμ. Πρεάρη για τη συνοδεία του με το λαούτο.

Θερμές ευχαριστίες στον χορηγό αυτής της έκδοσης: Γιώργο Βασ. Πρωτόπαπα – Επιχειρηματία (Βαλτιμόρη Αμερικής).

Γιώργος Βασ. Πρωτόπαπας – Επιχειρηματίας (Βαλτιμόρη Αμερικής).