Μανώλης Τσέρκης: "Έχει αλλεργία στην αλήθεια η δημοτική αρχή;"

Μανώλης Τσέρκης: "Έχει αλλεργία στην αλήθεια η δημοτική αρχή;"

Πράγματι διετέλεσα αντιδήμαρχος και δημαρχείων και επί θητεία μου αντιλαμβανομουν πολύ καλά τις διαδικασίες αυτές .Τώρα με την παρούσα δημοτική αρχή βρίσκομαι ” από ότι λέτε σε σύγχυση λόγων και πράξεων…. ” γιατί άραγε;… Μήπως κάτι δεν γίνεται σωστά;.

Σαν πολίτης της Καρπάθου και ειδικότερα ως σύμβουλος,θέλω την ανάπτυξη του νησιού μας και αυτό γίνεται μέσα από έργα . Ποτέ μεχρι σήμερα από τις θέσεις που βρισκόμουν δεν μειοψηφία σε έργο ανάπτυξης όταν αυτό πληρούσε τις προϋποθέσεις δηλαδη ερχόταν σε ψήφιση ολοκληρωμένο ,

Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είδα μελέτη αν και αναφέρεται ως προσκομιζόμενη στα συνημμένα. Μπορεί όμως να την είδαν μεταξύ τους” αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τις διαδικασίες και έχουν αυξημένη αντίληψη “.

Για να καταλάβατε την λειτουργία του Δήμου από διάνοιες σας γνωρίζω ότι:στην σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής (23-9-22)φέρανε θέμα “αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης ανάλογων μέσων και ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία “ στην οποία αρχικά ζήτησα την αναβολή του θέματος για να προσκομίσθει η τεχνική έκθεση από το αρμόδιο τμήμα καθώς και προσφορές από ιδιώτες, σε επόμενη συνεδρίαση τα μέλη δεν το δέχτηκαν και έτσι μειοψηφία.

Στο σκεπτικό τις μειοψηφία μου δεν ήταν μόνο η έλλειψη τεχνικής έκθεση αλλά και αυτό που αναφέρεται στην εισήγηση ότι δηλαδή “να αποφασιστεί η ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών σε ιδιώτη “, χωρίς να φαίνεται ότι ζητήθηκαν προσφορές.

Μήνα Οκτώβριο προβαίνουμε σε πλύσιμο 350 καδων με το ποσό των 37.200 € στη ΔΕ Καρπάθου για περίοδο 30 ημερών και στη ΔΕ Όλυμπου το ποσό των 15000€ για πλύσιμο 20 κάδων διάρκειας 10 ημερών!

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ο υπογράφων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν ΤΣΕΡΚΗΣ ο μη κρυβομενος πίσω από τις λέξεις ” δημοτική αρχή ‘!