Ούτε ο Μανώλης Τσερκης αποδέχεται τη θέση μέλους στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Ούτε ο Μανώλης Τσερκης αποδέχεται τη θέση μέλους στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Aw