Μανώλης Τσέρκης: "Από 17.9.2019 είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο για τα οχήματα και το θέμα του ΚΤΕΟ"

Μανώλης Τσέρκης: "Από 17.9.2019 είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο για τα οχήματα και το θέμα του ΚΤΕΟ"

Ο πρώην Αντιδήμαρχος, κ. Μανώλης Τσέρκης, μας ενημερώνει για τις κινήσεις που ο ίδιος ως Αντιδήμαρχος είχε κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μάλιστα όπως υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του το συνεργείο του δήμου είχε δυνατότητα επισκευής τεχνικών βλαβών εκτός του ηλεκτρονικού εγκεφάλου. Επίσης είχε αναφέρει και το θέμα του ΚΤΕΟ που θα έπρεπε να περάσει ο στόλος του δήμου Καρπάθου.