«ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ!!!»

«ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ!!!»

Μανώλης Βασιλαράκης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καρπάθου

Μέλος της Οικ. Επιτροπής της Δημοτικής Παράταξης ΑΠΕΚ

 

Στις 11-6-2021 και ώρα 11:17 πμ με ενημέρωσε τηλεφωνικά η υπάλληλος του Δήμου ότι συνεδριάζει  εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή με ένα θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος. Το σχετικό e-mail  παραδόθηκε στο προσωπικό μου λογαριασμό στις 10:57 πμ. Η συνεδρίαση θα γινόταν δια τηλεφώνου στις 12:00 μμ.

 

Στις 12:12 μμ έλαβα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσε εισήγηση για έκτακτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για την εν λόγω έκτακτη συνεδρίαση που προαναφέρθηκε, και αφορούσε τη τροποποίηση Απόφασης ΟΕ με αριθμ 129/2021 σχετικά με την έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τη συλλογή και τη μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

 

Στις 12:41 μμ με κάλεσε τηλεφωνικά δεύτερη υπάλληλος του Δήμου , από το γραφείο  Δημάρχου, και κατ’ εντολή του  Προέδρου της Ο.Ε.  και με ρώτησε για τα παραπάνω θέματα.  Της απάντησα ότι δεν συμφωνώ ως προς το έκτακτο του χαρακτήρα της συνεδρίασης( μπορούσε να γίνει τη Δευτέρα)   διότι ενημερώθηκα για τον προγραμματισμό συνεδρίασης  μόλις 43 λεπτά πριν την έναρξη της και αφού της ανέφερα ότι βρίσκομαι εκτός Καρπάθου της δήλωσα  ότι δεν έχω καμία ενημέρωση για τα θέματα ούτε είχα το χρόνο για να τα μελετήσω τόσο γρήγορα , ειδικά τη στιγμή που σε μία έκτακτη συνεδρίαση τίθενται και κατεπείγοντα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

 

Όσον αφορά το κατεπείγον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με τα ΑΣΑ , επανέλαβα τη θέση μου ως αντιπρόσωπος της παράταξης ΑΠΕΚ στην ΟΕ , που έγινε στις 8-6-2021 , σύμφωνα με την οποία ζήτησα να γίνει διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς και κατόπιν το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι να  ενημερωθεί ο Καρπαθιακός λαός. Σε συνέχεια της τοποθέτησης μου αντιπαρέβαλλα το κόστος αποκομιδής για άλλους πολυπληθέστερους δήμους επισημαίνοντας ότι είναι πολύ μικρότερο συγκριτικά με αυτό που καλούμαστε να εγκρίνουμε στο Δήμο Καρπάθου.

 

Θεώρησα λοιπόν , ότι μια σύμβαση  πολυετούς δέσμευσης ( 3 +1 χρόνια ) για τις υπηρεσίες καθαριότητας του νησιού με τόσο μεγάλο οικονομικό αντίτιμο (3.000.000) , αποτελεί μείζον θέμα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση , συζήτηση  και εν τέλει συλλογική απόφαση από το ανώτερο όργανο του Δήμου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κλείνοντας πιστεύω ότι και το πρώτο θέμα για την εισήγηση- έγκριση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος θα έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση στο ΔΣ καθώς η σύμβαση με τον ανάδοχο είναι πολυετής και έπρεπε να αποφανθεί το ΔΣ ούτως ώστε να εγγράφονται και οι σχετικές πιστώσεις  στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

 

Όλα τα παραπάνω , τα παραθέτω , προς ενημέρωση των πολιτών της Καρπάθου για τις πρωτόγνωρες διαδικασίες που επικρατούν στο Δήμο μας.