Μάνος Κόνσολας: Να ιδρυθεί Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε Κάρπαθο και Κάσο

Μάνος Κόνσολας: Να ιδρυθεί Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε Κάρπαθο και Κάσο

Πρόταση για τη στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που διαμένουν σε μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας. Φέρνοντας το παράδειγμα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην Κάρπαθο και στην Κάσο που πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο για να εξεταστούν από ειδική διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης που εδρεύει εκεί, ο Μάνος Κόνσολας προτείνει δύο λύσεις:

1ον: Την ίδρυση Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Κάρπαθο, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική στήριξη και βοήθεια για τις οικογένειεςτα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε Κάρπαθο και Κάσο

2ον: Μέχρι να ιδρυθεί το νέο ΚΕΣΥ στην Κάρπαθο θα μπορούσε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε κλιμάκιο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ Ρόδου, να μεταβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα μικρότερα νησιά όπως η Κάρπαθος, η Κάσος, η Χάλκη, η Σύμη, η Τήλος και το Καστελλόριζο, για να διεξάγονται εκεί οι αξιολογήσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και να υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το σημερινό καθεστώς δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα αφού:

-Υπάρχει μακρά αναμονή που φτάνει ακόμα και τα δύο χρόνια για να εξεταστεί ένα από τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ.

-Η ανάγκη μετακίνησης γονέων και παιδιών στη Ρόδο σημαίνει έξοδα και ταλαιπωρία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυθημερόν μετάβασης στη Ρόδο και επιστροφής με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

«Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που ζουν στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά, όπως και οι οικογένειες τους», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, πέρα από τη διάγνωση και υποστήριξη μαθησιακών δυσκολιών, μπορούν να συνεισφέρουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών και παιδιών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή εξαρτήσεις από ουσίες και άλλους εθισμούς.

 

Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2021
ΑΠ 3886/4.2.2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου με τη δημιουργία νέων ΚΕΣΥ ή την επίσκεψη διεπιστημονικών κλιμακίων ανά τακτά διαστήματα»

Κυρία Υπουργέ,

Η λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Λειτουργούν με την υποστήριξη διεπιστημονικών ομάδων που γνωματεύουν για το είδος της μαθησιακής δυσκολίας και καταθέτουν προτάσεις για τη στήριξη των συγκεκριμένων μαθητών αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Παρέχουν, επίσης, συμβουλευτική υποστήριξη σε οικογένειες και παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με εξαρτήσεις ή χρήση ουσιών.
Στα νησιά η λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης έχει εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν νησιά, όπως η Κάρπαθος και η Κάσος, τα οποία υπάγονται στο ΚΕΣΥ Ρόδου.

Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν δυσεπίλυτα προβλήματα όπως:

α) Η μακρά αναμονή που φτάνει ακόμα και τα δύο χρόνια για να εξεταστεί ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες που διαμένει στην Κάρπαθο ή την Κάσο από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ.

β) Η ανάγκη μετακίνησης γονέων και παιδιών στη Ρόδο με ό, τι αυτό σημαίνει σε έξοδα και καταπόνηση. Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυθημερόν μετάβασης στη Ρόδο και επιστροφής με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οικογένειες με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε άλλα μικρότερα νησιά, που πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο.
Πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα, που επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργεί ανισότητες και εμποδίζει την πρόοδο και την εξέλιξη αυτών των παιδιών.

Ο Δήμος Καρπάθου είναι διατεθειμένος, να καλύψει τις ανάγκες στέγασης ενός Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο νησί, που θα εξυπηρετεί Κάρπαθο και Κάσο.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που ζουν εκεί, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά, όπως και οι οικογένειες τους.

Μία ρεαλιστική πρόταση που οφείλει, επίσης, να εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας, μέχρι να ιδρυθεί στην Κάρπαθο νέο ΚΕΣΥ, είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε κλιμάκιο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ Ρόδου να μεταβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα μικρότερα νησιά όπως η Κάρπαθος, η Κάσος, η Χάλκη, η Σύμη, η Τήλος και το Καστελλόριζο για να διεξάγονται εκεί οι αξιολογήσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και να υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη.

Μάλιστα, υπάρχει η βούληση από τις σχολικές επιτροπές Δήμων να καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης, κάτι που τεκμηριώνει την αγωνία, αλλά και τη θέληση αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τα παιδιά που ζουν στον τόπο τους και να συνδράμουν την Πολιτεία.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η κυρία Υπουργός

1.Εάν το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να δημιουργήσει Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Κάρπαθο.

2.Εάν το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο και να δώσει τη δυνατότητα σε κλιμάκια διεπιστημονικών ομάδων από το ΚΕΣΥ Ρόδου να μεταβαίνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα μικρότερα νησιά, για το έργο της αξιολόγησης, της διάγνωσης και της εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου