Προτάσεις του Μάνου Κόνσολα κατά των φαινομένων έμφυλης βίας και στις διαρκώς αυξανόμενες γυναικοκτονίες

Προτάσεις του Μάνου Κόνσολα κατά των φαινομένων έμφυλης βίας και στις διαρκώς αυξανόμενες γυναικοκτονίες

Μία δέσμη ουσιαστικών προτάσεων για να μπει ένα τέλος στα φαινόμενα έμφυλης βίας και στις διαρκώς αυξανόμενες γυναικοκτονίες, κατέθεσε στην κυβέρνηση ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής αναφέρεται στην ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα στοχεύει στην πρόληψη αυτών των φαινομένων, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και στην παροχή προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις γυναίκες που δέχονται απειλές και ψυχολογική ή σωματική βία.

Τονίζει ότι η ενεργοποίηση μιας τηλεφωνικής γραμμής δεν αρκεί, ενώ έχει καταγραφεί ένα έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας που πρέπει άμεσα να καλυφθεί, για να λειτουργήσει αποφασιστικά στον τομέα της πρόληψης και ανασχετικά απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν κάθε είδους βία.

Ο κ. Κόνσολας κάνει λόγο για ένα σχεδιασμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τονίζοντας ότι: «ακόμα και σε μια κλειστή κοινωνία, σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ελληνικής περιφέρειας, μια γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε μια δομή που θα της παράσχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ενώ θα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέτρα άμεσης προστασίας της».

Καταθέτει τρεις συγκεκριμένες προτάσεις:

1ον: Δημιουργία ή και υποστήριξη ήδη υφιστάμενων δομών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στελέχωση με ειδικούς επιστήμονες για να παρέχουν συμβουλευτικές

υπηρεσίες, αλλά και με διασύνδεση με τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης (Εισαγγελίες) προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα απειλές κατά ζωής, επικίνδυνες καταστάσεις και έκνομες ενέργειες. Να υπάρχει, δηλαδή, άμεση παρέμβαση και προστασία από τη Δικαιοσύνη. Ουσιαστικά, μιλάμε για δομές στις οποίες θα υπάρχει διυπηρεσιακή συνεργασία και προστασία απέναντι σε φαινόμενα έμφυλης βίας.

2ον: Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα σχολεία, στις δομές εκπαίδευσης, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό προϋποθέτει κοινό σχεδιασμό και δράσεις με την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας.

3ον: Δημιουργία θεσμού κοινωνικού διαμεσολαβητή που μπορεί να είναι δικηγόρος ή ειδικός ψυχολόγος στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται γυναίκες αλλά και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό για συμβουλευτική υποστήριξη.

«Πρέπει να δημιουργηθούν διυπουργικές και διυπηρεσιακές συνεργασίες για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας και πρόληψης απέναντι σε απειλές και φαινόμενα βίας», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας.

Tο πλήρες κείμενο της ερώτησης-πρότασης που κατέθεσε ο κ. Κόνσολας με αποδέκτη την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, κα. Συρεγγέλα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων έμφυλης βίας»

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση έδειξε την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για τα ζητήματα που αφορούν στη δημογραφική και οικογενειακή πολιτική και στην ισότητα των δύο φύλων, με τη δημιουργία θέσης υφυπουργού.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα φαινόμενα έμφυλης βίας που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός γυναικοκτονιών, δημιουργούν την ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα στοχεύει στην πρόληψη αυτών των φαινομένων, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και στην παροχή προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις γυναίκες που δέχονται απειλές και ψυχολογική ή σωματική βία.

Η ενεργοποίηση μιας τηλεφωνικής γραμμής δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται ένα έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας που πρέπει άμεσα να καλυφθεί. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση θα λειτουργήσουν αποφασιστικά στον τομέα της πρόληψης και ανασχετικά απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν κάθε είδους βία.

Κέντρα Συμβουλευτικής δεν υπάρχουν σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους ενώ οι Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών, που προσφέρουν ουσιαστικό έργο, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε δράσεις στο πεδίο της πρόληψης και της πλήρους υποστήριξης των θυμάτων.

Απαιτείται, επίσης, σχεδιασμός σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ακόμα και σε μια κλειστή κοινωνία, σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ελληνικής περιφέρειας, μια γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε μια δομή που θα της παράσχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ενώ θα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέτρα άμεσης προστασίας της.

Κυρίως, απαιτείται να δημιουργηθούν διυπουργικές και διυπηρεσιακές συνεργασίες για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας και πρόληψης.

Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο οφείλει να εξετάσει την υλοποίησης δράσεων και πολιτικών όπως:

1ον: Δημιουργία ή και υποστήριξη ήδη υφιστάμενων δομών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στελέχωση με ειδικούς επιστήμονες για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και με διασύνδεση με τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης (Εισαγγελίες) προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα απειλές κατά ζωής, επικίνδυνες καταστάσεις και έκνομες ενέργειες. Ουσιαστικά μιλάμε για δομές στις οποίες θα υπάρχει διυπηρεσιακή συνεργασία και προστασία απέναντι σε φαινόμενα έμφυλης βίας.

2ον: Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα σχολεία, στις δομές εκπαίδευσης αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό προϋποθέτει κοινό σχεδιασμό και δράσεις με την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας.

3ον: Δημιουργία θεσμού κοινωνικού διαμεσολαβητή που μπορεί να είναι δικηγόρος ή ειδικός ψυχολόγος στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται γυναίκες αλλά και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό για συμβουλευτική υποστήριξη.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιες από τις ανωτέρω προτεινόμενες πολιτικές και δράσεις προτίθεται να εξετάσει η κυβέρνηση για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου