ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου ανοίγει το δρόμο για έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου ανοίγει το δρόμο για έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών»

 

«Η αποσύνδεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από τον χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό, που προωθείται με τροποποιητικές διατάξεις από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και με βάση συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία, ανοίγει το δρόμο για να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα έργα το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναφερόμενος στην απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή, καταθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην απάντησή του προς τον κ. Κόνσολα, αναφέρεται ότι:

«Στη μελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου που είναι στο στάδιο της έγκρισης δίδονται ειδικότερες κατευθύνσεις για τις ακτές και τον παράκτιο χώρο μεταξύ των οποίων οι:

· Προστασία από διάβρωση, κατολισθήσεις, ρύπανση, απόληψη αδρανών, αλλοίωση λόγω τεχνικών έργων, τουριστικών και οικιστικών αναπτύξεων

· Καταγραφή ευάλωτων τμημάτων & συνεχής παρακολούθηση

· Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, αναθεώρηση παλαιού αιγιαλού/ αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας

· Έργα αποκατάστασης – προστασίας ακτών από διάβρωση ή άλλες φυσικές καταστροφές»

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι τα Δωδεκάνησα και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν στο μέγιστο βαθμό τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με τη διάβρωση των ακτών.

Υπάρχουν, όμως, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, όπως:

-1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίηση έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

-Το πρόγραμμα InvestEU θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 45 δισ. ευρώ σε έργα ‘Δίκαιης Μετάβασης’ για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων για το κλίμα.