Ο Μάνος Κόνσολας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο

Ο Μάνος Κόνσολας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο

 

Τη διασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο, θέτει ως άμεση προτεραιότητα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, προτείνοντας να χρηματοδοτηθεί μέρος του έργου από τα Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών που θα ενεργοποιηθεί την επόμενη διετία.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί ανησυχία στους πολίτες και στους φορείς της Δωδεκανήσου σε ό, τι αφορά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου από το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε ως πρόταση στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, μήκους 380 χλμ., αλλά και τη διασύνδεση της Κω με τη Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, πρόκειται για ένα ουσιαστικό και απαραίτητο έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και το περιβάλλον και θα μειώσει το κόστος παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Δωδεκάνησα.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου από το Ταμείο Απανθρακοποίησης που θα ενεργοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, με πόρους ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη προοπτική μπορεί να διασφαλίσει ένα καθεστώς συγχρηματοδότησης του έργου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, να απελευθερώσει τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Δωδεκανήσου, αλλά και να θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου διασύνδεσης της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο και το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η προοπτική διασύνδεσης των νησιωτικών περιοχών με το ηπειρωτικό δίκτυο και το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί κορυφαίο στόχο με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές, θα αναβαθμιστεί η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των νησιών και θα αποτελέσουν παρελθόν οι κοστοβόρες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα νησιά που λειτουργούν με πετρέλαιο, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, ενώ το

συνολικό έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2023.

Παράλληλα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί και το 50% σχεδόν του κόστους του έργου για την τέταρτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Ήδη, οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί για τα δύο έργα αυτής της φάσης που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης με τη Νάξο, καθώς και την κατασκευή υποσταθμού στη Σαντορίνη.

Με δρομολογημένη, πλέον, την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων και της Κρήτης, η Πολιτεία οφείλει να δει κατά προτεραιότητα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου.

Να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου που προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, μήκους 380 χλμ., αλλά και τη διασύνδεση της Κω με τη Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο.

Το έργο έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό κόστους που ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόταση ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχει δημιουργήσει ανησυχία στους πολίτες και στους φορείς της Δωδεκανήσου σε ό, τι αφορά στην υλοποίηση του.

Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου από το Ταμείο Απανθρακοποίησης που θα ενεργοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, με πόρους ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη προοπτική μπορεί να διασφαλίσει ένα καθεστώς συγχρηματοδότησης του έργου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, να απελευθερώσει τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Δωδεκανήσου αλλά και να θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ουσιαστικό και απαραίτητο έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και το περιβάλλον και θα μειώσει το κόστος

παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Δωδεκάνησα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Δωδεκανήσου.

2. Ποιο είναι το μοντέλο χρηματοδότησης του έργου, με δεδομένο ότι δεν εντάχθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει σχεδιασμός για την χρηματοδότηση μέρους του έργου από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών της Δωδεκανήσου;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου