Μάνος Κόνσολας «Να αποδοθεί και πάλι η ελληνική ιθαγένεια στους Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει κατά το παρελθόν»

Μάνος Κόνσολας  «Να αποδοθεί και πάλι η ελληνική ιθαγένεια στους Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει κατά το παρελθόν»

 

Ένα υπαρκτό πρόβλημα αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Πρόκειται για το ζήτημα της απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας για τους Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει στη δεκαετία του ’50.

 

Με τα δεδομένα της εποχής της δεκαετίας του ’50, σε ό, τι είχε σχέση με την κατάρτιση των δημοτολογικών βιβλίων, στην καταγραφή των οικογενειών της Δωδεκανήσου, ο πατέρας που είχε μεταναστεύσει προκειμένου να αντιμετωπίσει το βιοτικό πρόβλημα της οικογένειας, στην περίπτωση που απουσίαζε την ώρα της καταγραφής στα δημοτολογικά βιβλία, τότε θεωρείται ότι έχανε την ελληνική ιθαγένεια.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα Έλληνες πολίτες που είχαν μεταναστεύσει να χάνουν την ελληνική ιθαγένεια, παρά το γεγονός ότι επέστρεφαν στην πατρίδα και στα νησιά τους ανά δύο ή τρία χρόνια και διατηρούσαν και ενίσχυσαν τον οικογενειακό τους δεσμό.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, στηριζόταν στο άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που είχε τεθεί σε ισχύ από το 1955 και σύμφωνα με το οποίο «αλλογενής εγκαταλείπων το ελληνικό έδαφος άνευ προθέσεως παλιννοστήσεως δύναται να κηρυχθεί απολέσας την ελληνική ιθαγένεια».

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών, το συγκεκριμένο άρθρο, μπορεί να καταργήθηκε το 1988, για 33, όμως, χρόνια η εφαρμογή του είχε στερήσει την ελληνική ιθαγένεια από χιλιάδες Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, αφήνοντας στο νησί τους την υπόλοιπη οικογένεια τους.

Άνθρωποι που μετανάστευσαν από την Κάρπαθο, τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάλυμνο και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, έχασαν την ελληνική ιθαγένεια με αυτό τον τρόπο.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια, εκ νέου, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Α.Π.: 145/8.10.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στους Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει κατά το παρελθόν»

Κύριε Υπουργέ,

Η κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού αποτελεί μια μεγάλη εθνική και δημοκρατική κατάκτηση.

 

Έχει έρθει, όμως, το πλήρωμα του χρόνου για να αποκατασταθεί μία ακόμα αδικία και αναφέρομαι στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας για τους Δωδεκανησίους που είχαν μεταναστεύσει κατά το παρελθόν.

 

Με τα δεδομένα της εποχής της δεκαετίας του ’50, σε ό, τι είχε σχέση με την κατάρτιση των δημοτολογικών βιβλίων, στην καταγραφή των οικογενειών της Δωδεκανήσου, ο πατέρας που είχε μεταναστεύσει προκειμένου να αντιμετωπίσει το βιοτικό πρόβλημα της οικογένειας, στην περίπτωση που απουσίαζε την ώρα της καταγραφής στα δημοτολογικά βιβλία, τότε θεωρείτο ότι έχανε την ελληνική ιθαγένεια.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα Έλληνες πολίτες που είχαν μεταναστεύσει να χάνουν την ελληνική ιθαγένεια, παρά το γεγονός ότι επέστρεφαν στην πατρίδα και στα νησιά τους ανά δύο ή τρία χρόνια και διατηρούσαν και ενίσχυσαν τον οικογενειακό τους δεσμό.

Όλη αυτή η διαδικασία στηριζόταν στο άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που είχε τεθεί σε ισχύ από το 1955 και σύμφωνα με το οποίο «αλλογενής εγκαταλείπων το ελληνικό έδαφος άνευ προθέσεως παλιννοστήσεως δύναται να κηρυχθεί απολέσας την ελληνική ιθαγένεια».

 

Το συγκεκριμένο άρθρο, μπορεί να καταργήθηκε το 1988, για 33, όμως, χρόνια η εφαρμογή του είχε στερήσει την ελληνική ιθαγένεια από χιλιάδες Δωδεκανήσιους που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, αφήνοντας στο νησί τους την υπόλοιπη οικογένεια τους.

 

Έλληνες που μετανάστευσαν από την Κάρπαθο, τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάλυμνο και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, έχασαν την ελληνική ιθαγένεια με αυτό τον τρόπο.

Η πατρίδα έχει χρέος να αποκαταστήσει αυτή την αδικία απέναντι στα παιδιά της και το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αυτούς τους ανθρώπους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των Δωδεκανησίων, που από τη δεκαετία του 50 μετανάστευσαν στο εξωτερικό, χάνοντας όμως την ελληνική ιθαγένεια με τις ισχύουσες, τότε, διατάξεις.

Σε ποιες θεσμικές πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, εκ νέου, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου