Μ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Στήριξη της Ειδικής Αγωγής στην Κάρπαθο, των παιδιών και των οικογενειών τους».

Μ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ:  «Στήριξη της Ειδικής Αγωγής στην Κάρπαθο, των παιδιών και των οικογενειών τους».

10 Ιουνίου2022

Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπομένουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Κάρπαθο και το Ειδικό Σχολείο.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας:

-Την κάλυψη της κενής θέσης του  Εργοθεραπευτή στο Ειδικό Σχολείο Καρπάθου, που αποτελεί μια κρίσιμη ειδικότητα και παράμετρο προκειμένου να στηριχθούν τα παιδιά που φοιτούν εκεί.

-Την έγκαιρη τοποθέτηση, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς,   εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη  στα Δημοτικά Σχολεία Καρπάθου στους μαθητές με φάσμα αυτισμού ή άλλων μαθησιακών προβλημάτων.

Παράλληλα ο Μάνος Κόνσολας αναδεικνύει και πάλι το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη  Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( ΚΕΣΥ) στο νησί, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι γονείς και μαθητές από την Κάρπαθο αλλά και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να μετακινούνται στη Ρόδο. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει μακρά περίοδος αναμονής προκειμένου να εξεταστεί ένα παιδί από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ.

Επισημαίνοντας ότι  οι αποστάσεις και οι μετακινήσεις στο νησιωτικό χώρο, απαιτούν χρόνο και έχουν υψηλό κόστος, ο Μάνος Κόνσολας ζητά να δημιουργηθεί ειδικό κλιμάκιο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ, το οποίο θα πηγαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα μικρότερα νησιά για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά και να μην  υποβάλλονται σε έξοδα και δαπάνες οι οικογένειες τους.

Όπως τονίζει στην παρέμβαση του ο κ. Κόνσολας « ο δείκτης κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας της Πολιτείας, θα αποδειχθεί με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα μικρά νησιά του Αιγαίου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα:

                                                                                 Αθήνα 10 Ιουνίου 2022

                                                                                      Α.Π: 5751/10/6/2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Στήριξη της ειδικής αγωγής στην Κάρπαθο και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες»

Κυρία Υπουργέ,

Η σημασία των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα μικρά νησιά προσλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι ελλείψεις σε αυτές τις δομές , δημιουργούν δυσεπίλυτα προβλήματα. Παιδιά και οικογένειες οδηγούνται σε περιθωριοποίηση ενώ πολλοί αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους προκειμένου τα παιδιά τους, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες , προβλήματα αυτισμού και κινητικά προβλήματα, να μπορούν να φοιτήσουν σε δομές ειδικής αγωγής που είναι επαρκώς στελεχωμένες.

Το παράδειγμα της Καρπάθου είναι αντιπροσωπευτικό.

Στο Ειδικό Σχολείο Καρπάθου είναι κενή η θέση του Εργοθεραπευτή, που αποτελεί μια κρίσιμη ειδικότητα και παράμετρο προκειμένου να στηριχθούν τα παιδιά που φοιτούν εκεί.

Παράλληλα θα πρέπει να επισπευσθούν οι  διαδικασίες για τον έγκαιρο διορισμό  εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη  στα Δημοτικά Σχολεία Καρπάθου στους μαθητές με φάσμα αυτισμού ή άλλων μαθησιακών προβλημάτων.

Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Αναφέρομαι στην απουσία Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( ΚΕΣΥ) στο νησί, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι γονείς και μαθητές από την Κάρπαθο αλλά και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να μετακινούνται στη Ρόδο. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχει μακρά περίοδος αναμονής προκειμένου να εξεταστεί ένα παιδί από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ.

Με δεδομένο ότι οι αποστάσεις και οι μετακινήσεις στο νησιωτικό χώρο, απαιτούν χρόνο και έχουν υψηλό κόστος, το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Ο δείκτης κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας της Πολιτείας, θα αποδειχθεί με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Θα επιβεβαιωθεί με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των δομών ειδικής αγωγής στην Κάρπαθο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

1. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει την κενή θέση του Εργοθεραπευτή στο Ειδικό Σχολείο Καρπάθου.

2.Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σε ότι αφορά στην έγκαιρη τοποθέτηση, ενόψει της νέας χρονιάς, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη  στα Δημοτικά Σχολεία Καρπάθου στους μαθητές με φάσμα αυτισμού ή άλλων μαθησιακών προβλημάτων.

3. Με δεδομένο το πρόβλημα που υπάρχει από την έλλειψη ΚΕΣΥ στα μικρά νησιά και για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά και να υποβάλλονται σε έξοδα και δαπάνες οι οικογένειες τους, προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει κλιμάκιο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ, το οποίο θα πηγαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα μικρότερα νησιά;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου