ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Πόροι στις τοπικές κοινότητες για να μπορούν να λύσουν προβλήματα στα χωριά»

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Πόροι στις τοπικές κοινότητες για να μπορούν να λύσουν προβλήματα στα χωριά»

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία και κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας να αυξηθούν οι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Προέδρους και τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την αλλαγή των ορίων για το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της.

Όπως αναφέρει, τα όρια αυτά, ιδιαίτερα για τις μικρές κοινότητες, είναι απαγορευτικά προκειμένου να καλύπτουν τις άμεσες και πιεστικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

Συγκεκριμένα, υπάρχει όριο 1.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και 2.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους.

Τονίζει, επίσης, ότι η χρήση της πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων υπόκειται και σε άλλους περιορισμούς, αφού συνδέεται με την επίκληση του επείγοντος.

Δηλαδή, για να μπορεί να γίνει χρήση της παγίας προκαταβολής πρέπει να συντρέχουν οι λόγοι επείγοντος χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στα χωριά και περιορίζεται ο ρόλος τους. Μαζί με τον δικό τους ρόλο, περιορίζεται και ο ρόλος του θεσμού των τοπικών κοινοτήτων που καθίστανται διακοσμητικές, ενώ δεν υπηρετείται και η ιδέα της αποκέντρωσης που αποτελεί δομικό στοιχείο της αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, αποξενώνεται ο πολίτης που διαμένει στις τοπικές κοινότητες από τον Δήμο, δημιουργείται ένα κενό αντιπροσώπευσης.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την αλλαγή του πλαισίου για τη χρήση της πάγιας προκαταβολής και την αύξηση των ποσών και του ορίου για το ύψος της πάγιας προκαταβολής στις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την πάγια προκαταβολή στις τοπικές κοινότητες»

Κύριε Υπουργέ,

Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019), ρυθμίστηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες.
Η συγκεκριμένη απόφαση θέτει όρια για το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της.
Τα όρια αυτά, ιδιαίτερα για τις μικρές κοινότητες, είναι απαγορευτικά προκειμένου να καλύπτουν τις άμεσες και πιεστικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχει όριο 1.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και 2.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους.
Παράλληλα, η χρήση της πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων υπόκειται και σε άλλους περιορισμούς, αφού συνδέεται με την επίκληση του επείγοντος.
Δηλαδή, για να μπορεί να γίνει χρήση της παγίας προκαταβολής πρέπει να συντρέχουν οι λόγοι επείγοντος χαρακτήρα.
Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, όμως, οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στα χωριά και περιορίζεται ο ρόλος τους. Μαζί με τον δικό τους ρόλο, περιορίζεται και ο ρόλος του θεσμού των τοπικών κοινοτήτων που καθίστανται διακοσμητικές, ενώ δεν υπηρετείται και η ιδέα της αποκέντρωσης που αποτελεί δομικό στοιχείο της αυτοδιοίκησης.
Ταυτόχρονα, αποξενώνεται ο πολίτης που διαμένει στις τοπικές κοινότητες από τον Δήμο, δημιουργείται ένα κενό αντιπροσώπευσης.
Με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια ευρεία θεσμική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να εξεταστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Προτίθεται να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο για την πάγια προκαταβολή στις τοπικές κοινότητες;
2. Προτίθεται να αυξήσει το σημερινό όριο για το ύψος της πάγιας προκαταβολής στις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

16.11.2022

Καρπαθιακά Νέα