Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων

Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων

Σε μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση και πρόταση σε 4 Υπουργούς, προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, αναφορικά με τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης των νησιωτικών δήμων.

Τονίζει ότι η  αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης , ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων και νησιωτικών δήμων.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει  ότι το  ίδιο ισχύει και για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης, αφού η αφαλάτωση προϋποθέτει υψηλούς δείκτες κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο και θα πρέπει να καλυφθεί είτε από τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, είτε από τους καταναλωτές.

Σε νησιά όμως με λίγους κατοίκους το κόστος για τους καταναλωτές θα είναι δυσβάσταχτο και δυσανάλογο.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει η  συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού και μειωμένου τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης, προκειμένου να ενταχθούν στις χρεώσεις του βιομηχανικού τιμολογίου αντί του τιμολογίου γενικής χρήσης, με δεδομένο ότι πρόκειται για δομές με κοινωφελή χαρακτήρα.

Η προοπτική αυτή επανέρχεται σήμερα με την αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους αφού ιδιαίτερα για τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων το κόστος αυτό είναι αδύνατο να καλυφθεί από τους δήμους ή τους δημότες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει αδυναμία πληρωμής προς τη ΔΕΗ κάτι που θα επιφέρει νέα προβλήματα.

Η πρόταση του Μάνου Κόνσολα, όπως κατατέθηκε στους 4 Υπουργούς , περιλαμβάνει:

1ον) Τα αντλιοστάσια  και οι βιολογικοί καθαρισμοί των Δ.Ε.Υ.Α  αλλά και οι μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων να υπαχθούν στις βιομηχανικές δραστηριότητες , προκειμένου να τύχουν μειωμένου τιμολογίου για την ενεργειακή κατανάλωση.

2ον) Να  δημιουργηθεί, εναλλακτικά,  μια νέα και ειδική κατηγοριοποίηση με μειωμένη χρέωση για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης, κάτι που απαιτεί έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της ΔΕΗ και γνωμάτευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

3ον) Με δεδομένο το διαρκώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος για τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση αυτών των δήμων για να αντιμετωπίσουν μέρος του ενεργειακού κόστους;

Το  πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα είναι το ακόλουθο:

Προς

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : « Μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης των νησιωτικών δήμων».

Κύριοι Υπουργοί,

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης , ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων και νησιωτικών δήμων.

Το ίδιο ισχύει και για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης των νησιών τους.

Η παραγωγή πόσιμου νερού από τις ΔΕΥΑ όσο και η επεξεργασία λυμάτων συνιστούν ιδιαίτερα ενεργοβόρες δραστηριότητες.

Ανάλογο υψηλό κόστος έχει και η παραγωγή νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιών . Η αφαλάτωση προϋποθέτει υψηλούς δείκτες κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο και θα πρέπει να καλυφθεί είτε από τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, είτε από τους καταναλωτές.

Αντιλαμβάνεστε όμως ότι σε νησιά με λίγους κατοίκους το κόστος για τους καταναλωτές θα είναι δυσβάσταχτο και δυσανάλογο.

Τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοίξει η συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού και μειωμένου τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης, προκειμένου να ενταχθούν στις χρεώσεις του βιομηχανικού τιμολογίου αντί του τιμολογίου γενικής χρήσης, με δεδομένο ότι πρόκειται για δομές με κοινωφελή χαρακτήρα.

Η προοπτική αυτή επανέρχεται σήμερα με την αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους αφού ιδιαίτερα για τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων το κόστος αυτό είναι αδύνατο να καλυφθεί από τους δήμους ή τους δημότες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει αδυναμία πληρωμής προς τη ΔΕΗ κάτι που θα επιφέρει νέα προβλήματα.

Σε πρώτη φάση πρέπει τα αντλιοστάσια  και οι βιολογικοί καθαρισμοί των Δ.Ε.Υ.Α  αλλά και οι μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων να υπαχθούν στις βιομηχανικές δραστηριότητες , προκειμένου να τύχουν μειωμένου τιμολογίου για την ενεργειακή κατανάλωση.

Εναλλακτικά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα και ειδική κατηγοριοποίηση με μειωμένη χρέωση για τις ΔΕΥΑ και τις μονάδες αφαλάτωσης, κάτι που απαιτεί έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της ΔΕΗ και γνωμάτευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Παράλληλα όμως τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών πρέπει να εξετάσουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση μικρών νησιωτικών δήμων που λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης προκειμένου να καλυφθεί μέρος του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1.Προτίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ και των μονάδων αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων;

2.Προτίθενται οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προωθήσουν νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη των ΔΕΥΑ και των μονάδων αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων στις χρεώσεις του βιομηχανικού τιμολογίου ή να δημιουργήσουν μια νέα κατηγοριοποίηση για αυτές;

  1. Με δεδομένο το διαρκώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος για τις μονάδες αφαλάτωσης των μικρών νησιωτικών δήμων, προτίθενται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσουν σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση αυτών των δήμων για να αντιμετωπίσουν μέρος του ενεργειακού κόστους;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου