Ο Παιδίατρος του ΓΝ Νοσοκομείου Καρπάθου, Δρ Νισύριος, παρακολουθεί δωρεάν τα παιδιά στον Δημ. Παιδικό Σταθμό

Ο Παιδίατρος του ΓΝ Νοσοκομείου Καρπάθου, Δρ Νισύριος, παρακολουθεί δωρεάν τα παιδιά στον Δημ. Παιδικό Σταθμό

Με ομόφωνη απόφαση του ΚΟΠΑΠ εγκρίθηκε η Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου από τον Παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, ελλείψει ιδιώτη Παιδιάτρου στο νησί μας, λαμβάνοντας υπόψη την ευγενική ενέργεια του Δ.Σ. του ΓΝ Καρπάθου, να εγκρίνει το σχετικό αίτημα με το πρακτικού της υπ. αρ. 8/18-10-2021 συνεδρίασης του.

Στην εισήγηση της η κα Φιλιππούση, Πρόεδρος ΚΟΠΑΠ, αναφέρει:

«Σε απάντηση του αιτήματος με αρ. πρωτ. 7299/8-10-2021 του Δημάρχου Καρπάθου, σχετικά με εξυπηρέτηση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού από τον Παιδίατρο του ΓΝ Καρπάθου, σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικού της υπ. αρ. 8/18-10-2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΓΝ Καρπάθου. Σας προωθώ την έγκριση αιτήματος για εξυπηρέτηση του παιδικού σταθμού από τον παιδίατρο του νοσοκομείου, ελλείψει ιδιώτη παιδιάτρου. Ο παιδίατρος ήδη έχει κάνει τα ατομικά δελτία υγείας των παιδιών και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες χωρίς αμοιβή. Επειδή όμως δεν υπάρχει σύμβαση, να γίνει μια έγκριση του διοικητικού συμβουλίου για το τυπικό της διαδικασίας ώστε να φαίνεται ότι ο φορέας έχει φροντίσει για την παρακολούθηση της υγείας των παιδιών όπως οφείλει».