Μια πέρδικα και μια μαντινάδα στέλνει ο Νικόλας Βασίλας προς τους κυνηγούς!

Μια πέρδικα και μια μαντινάδα στέλνει ο Νικόλας Βασίλας προς τους κυνηγούς!
Με την έναρξη τις κυνηγετικής περιόδου το αφιερώνω σε όλους τους κυνηγούς.

Βλέπεις ετούτο το πουλί τι όμορφο που είναι

Μη το σκοτώνεις άδικα φίλος του αν θέλεις γινε

Νικόλας Βασίλας

1.9.2023

Καρπαθιακά Νέα