Αρίστευσε η διπλωματική εργασία της Φωτεινής Μαργαρίτη με θέμα το "Ολυμπίτικο Γλέντι"

Αρίστευσε η διπλωματική εργασία της Φωτεινής Μαργαρίτη με θέμα το "Ολυμπίτικο Γλέντι"

ΑΡΙΣΤΕΥΣΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ «ΟΛΥΜΠΙΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ»ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Με βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» και μετά πολλών επαίνων βαθμολογήθηκε από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών η διπλωματική εργασία της εκ Βωλάδος και Πηγαδίων της Καρπάθου καταγόμενης συμπατριώτισσάς μας Φωτεινής Μαργαρίτη – Κρητικού, φοιτήτριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είχε ως θέμα της:                  

 «Το Ολυμπίτικο Γλέντι ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μελέτη Περίπτωσης, Το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη στη Βρουκούντα της Ολύμπου Καρπάθου»!          

                                                                                                           

Η Φωτεινή Μαργαρίτη έχει σπουδάσει Αγγλική και Ιταλική Φιλολογία στο Anglia Polytechnic University at Cambridge, του Ηνωμένου Βασιλείου και υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καρπάθου από το 2007.      

                                                                                                                         

Την Τριμελή Επιτροπή των αξιολογητών αποτελούσαν οι κ.κ.:                                    

α. Ευγενία Μπιτσάνη, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας πολιτιστικής πολιτικής και διοίκησης με ειδίκευση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και με μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής διάστασης του πολιτισμού και της διαχείρισης των διαπολιτισμικών σχέσεων, Διευθύντρια παράλληλα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ίδιου Πανεπιστημίου, η οποία υπήρξε και επιβλέπουσα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας,

β. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

γ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακών θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, νομικός και πολιτικός επιστήμων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με κατεύθυνση «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» από το Πολιτικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικού Πολιτικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στις επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθμολόγησαν την εργασία με το βαθμό 9 στην κλίμακα του 10, που σημαίνει ότι αρίστευσε.

Για τη συγκρότηση της ενενηντασέλιδης εργασίας της η Φωτεινή Μαργαρίτη – Κρητικού συνεργάστηκε με τους:

α. Παύλο Κάβουρα, Καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β. Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη, πρ. Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.),

γ. Νίκο Κων. Νταή, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου,

δ. Ρούλα Χουβαρδά – Παπαβασίλη, πρ. Κοινοτική Σύμβουλο Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου και Μέλος του Δ.Σ. του Π.ΟΡ.Ο.Κ.

ε. Μιχάλη Γεωρ. Ζωγραφίδη, παραδοσιακό οργανοπαίκτη και τραγουδιστή,

στ. Γιάννη Ιωάν. Κατηνιάρη, παραδοσιακό οργανοπαίκτη και χορευτή,

ζ. Γιάννη Βασ. Χατζηβασίλη, καλλιτέχνη, πρ. Μέλος του Δ.Σ. του Π.ΟΡ.Ο.Κ. και άλλους Καρπάθιους συμπατριώτες.                                                

   Σημαντική στη διερεύνηση του θέματος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας υπήρξε η συμβολή της μουσικής έκδοσης της Αδελφότητας των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” με τίτλο «το πανύρι του Αή –Αννίου του Βρουκουντίτη» (2005) που περιέχει επιτόπιες μαγνητοφωνήσεις του Κωστή Νικ. Νταή σε συνδυασμό με συνοδευτικό μελέτημα του Γιώργου Νικ. Τσαμπανάκη.

Η επιτυχία αυτή εμψυχώνει όλους όσους ξεκίνησαν διορατικά προ ετών με ειλικρινή και άδολο πατριωτισμό και με αληθινή αυταπάρνηση την προσπάθεια για την εγγραφή του “Ολυμπίτικου Γλεντιού” στις δέλτους της UNESCO και όσους εν συνεχεία προσχώρησαν στη συγκεκριμένη προσπάθεια, συλλογικούς φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα, συμβάλοντας καθένας με τον τρόπο του στην κατοχύρωση των απαράγραπτων δικαιωμάτων της ξεχωριστής Ελληνικής ψηφίδας που ονομάζεται Όλυμπος της Καρπάθου.

Η Φωτεινή Μαργαρίτη είναι θυγατέρα του Παναγιώτη και της Σοφίας Μαργαρίτη και σύζυγος του εκ Πυλών της Καρπάθου καταγομένου Νικολάου Αντ. Κρητικού με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία κοριτσάκια.