Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ παραμένει στον ενοικιαστή της ακόμη 12 μήνες. Η απόφαση του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ παραμένει στον ενοικιαστή της ακόμη 12 μήνες. Η απόφαση του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Το αλιευτικό καταφύγιο στα Πηγάδια (η Μαρίνα, όπως αναφέρεται συχνά από την τοπική κοινωνία) σύμφωνα με την απόφαση του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παραμένει για έναν ακόμη χρόνο (12 μήνες) στην “ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ” με τους όρους που αναφέρονται στην 233/2016 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου. Η εταιρεία διαχειρίζεται το αγκυροβόλιο από την 1/6/2019 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών κολώνων του αγκυροβολίου εντός προθεσμίας 3 μηνών, των υπολειπόμενων εργασιών που προβλέπονται στην τεχνική έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Λ. Τ. Ν.Δ. με αριθμό πρ. ΔΤΥ/Σ13/1672/16-06-2016, να επιτρέπει τη στάθμευση αυτοκινήτων των αναγκών του Δήμου και να τοποθετήσει μπάρες προστασίας των σκαφών.

Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα παραχώρησης χρήσης του χώρου αυτού παραμένει στο ποσό 16.500 ευρώ το οποίο δε συμψηφίζεται με καμία δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2022

Στο απόσπασμα από το πρακτικό μπορείτε να διαβάσετε την άποψη του επιχειρηματία ο οποίος επισημαίνει ότι “ξοδέψαμε αρκετά χρήματα για να είμαστε συνεπείς ας σεβαστούμε λοιπόν αφού με τα δυο χρόνια πανδημίας η επισκεψιμότητα σκαφών ήτοι ανύπαρκτη (είχαμε υποστεί μεγάλη ζημιά)”.

Σύμφωνα με το υπόμνημα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ο εκμισθωτής “δεν έχει εκπληρώσει στοιχειώδης υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχική σύμβαση και δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να θεωρηθεί φερέγγυος”.

2.9.2022

Καρπαθιακά Νέα