Ματαιώθηκε και μεταφέρθηκε για την Πέμπτη, 7 Ιουλίου, η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Ματαιώθηκε και μεταφέρθηκε για την Πέμπτη, 7 Ιουλίου, η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου