Ματαιώθηκε η έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20.1.2023) με θέμα τις αντικειμενικές αξίες

Ματαιώθηκε η έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20.1.2023) με θέμα τις αντικειμενικές αξίες