Δήμος Καρπάθου: Μάθε που ψηφίζεις την Κυριακή 21 Μαΐου 2023

Δήμος Καρπάθου: Μάθε που ψηφίζεις την Κυριακή 21 Μαΐου 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Την 21η Μαΐου 2023 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 07:00 μέχρι 19:00 θα διεξαχθούν οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές, στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω και έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 4382/2-5-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και στα οποία θα ψηφιστούν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Καρπάθου, Δημότες και ειδικοί εκλογείς.
17.5.2023
Καρπαθιακά Νέα