Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπάθου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Κέντρο Διά Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπάθου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπάθου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καρπάθου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

page1image3757052480

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

page1image3755967440

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

page1image3756177056

25

page1image3756180096

Χ

Χ

2

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

Χ

Χ

3

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

page1image3756208320

25

page1image3756211040

Χ

Χ

page1image3756217136

4

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

25

Χ

Χ

5

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

page1image3755929920

25

page1image3755950896

Χ

Χ

6

Τοπική Ιστορία

25

Χ

Χ

7

Αθλητισμός και διατροφή

page1image3757233184

25

page1image3757235920

Χ

Χ

page1image3757241920

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) εώς και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2245360151
Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, 85700, Κάρπαθος

στη σελίδα του Δήμου www.karpathos.gr
Email: mparagios@gmail.comκαιn.konstantinidi@karpathos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.