Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects, για το γραφείο της Καρπάθου PEZULA, αναζητά συνεργάτες

Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects, για το γραφείο της Καρπάθου PEZULA, αναζητά συνεργάτες

Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects, για το γραφείο της Καρπάθου PEZULA, αναζητά συνεργάτες για τις παρακάτω θέσεις:

Α) Μηχανικό Εργοταξίου, 

απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με βασικές γνώσεις στην παρακολούθηση τεχνικών έργων, στον συντονισμό εργοταξίου και υπεργολάβων και στις προμετρήσεις – επιμετρήσεις.

Β) Μηχανικό Γραφείου 

απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με σχετική εμπειρία στην εκτίμηση κόστους των οικοδομικών εργασιών, στα τεύχη δημοπράτησης και στην σύνταξη πινάκων ποσοτήτων (Bill of Quantities) για τεχνικά έργα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την τήρηση προθεσμιών και με τους προϋπολογισμούς, γιατί θα αναλάβουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εργοταξιακός μηχανικός

  • Επίβλεψη τεχνικών έργων μικρής κλίμακας (κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις) με τον απαραίτητο συντονισμό και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής.
  • Παρακολούθηση προόδου εργασιών και έλεγχος των υπεργολάβων σε σχέση με την μεταξύ μας σύμβαση.

Μηχανικός Γραφείου

  • Επιμέτρηση ποσοτήτων, και κοστολόγηση προσφορών από προμηθευτές και υπεργολάβους, και προετοιμασία των μεταξύ μας συμβάσεων
  • Λεπτομερής έλεγχος παραγγελιών και τελικών λογαριασμών έργου ανά προμηθευτή και εργολάβο.

Τόπος εργασίας είναι το γραφείο Καρπάθου. Η εταιρεία παρέχει και για τις δύο θέσεις, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο email info@am-architects.gr ή μέσω του website της εταιρείας, www.am-architects.gr

28.6.2023

Καρπαθιακα Νέα