Με 4 θέματα συνεδριάζει στις 5 Ιουνίου η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Με 4 θέματα συνεδριάζει στις 5 Ιουνίου η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

 

Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, στις 10:00 π. μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

• Θέμα 1 ο : Ενημέρωση των μελών σχετικά με τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο , με σκοπό την δημιουργία και παραγωγή έξι θεματικών βίντεο με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, για την τουριστική προβολή και προώθηση της Καρπάθου.

• Θέμα 2ο : Ενημέρωση των μελών σχετικά με τις επικείμενες δράσεις βάσει του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καρπάθου για το 2021.

• Θέμα 3 ο : Σχεδιασμός πιθανών Events, ενόψει καλοκαιρινής Τουριστικής περιόδου. Συζήτηση και προτάσεις από τα μέλη της επιτροπής.

• Θέμα 4 ο : Υποβολή προτάσεων από τα μέλη, σχετικά με την αξιοποίηση του νέου ανακαινισμένου τουριστικού περιπτέρου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης στην θέση κάτωθεν της Ευαγγελίστριας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και της ΠΝΠ της 11ης-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 Τ.Α).