Τη Μεγάλη Δευτέρα η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου

Τη Μεγάλη Δευτέρα η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου

 

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 10η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Παραχώρηση κτιρίου πρώην Κοινότητας Βωλάδας.

2. Διόρθωση της 102/2022 απόφασης του Δ.Σ ως προς το τίτλο και το σκεπτικό της απόφασης με νέο τίτλο ορισμός «Ορισμό ημέρας μνήμης του Ήρωα Χριστόφορου Λυτού την 20η Οκτωβρίου εκάστου έτους στην γενέτειρα της Τ.Κ Βωλάδας».

3. Διόρθωση λαθών και έγκριση διαγραφής σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης- αποχέτευσης.

4. Αναγκαιότητα μίσθωσης Αποθηκών και χώρου Συνεργείου

5. Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπάθου.

6. Έγκριση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 για εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων.

7. Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025 . Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος. Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2023-2025.

8. Έγκριση καθορισμού και τρόπου είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2023.

9. Προγραμματική σύμβαση με ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο Έκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσου Καρπάθου.

10. Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΕΜΠ για την διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ για την διαχείριση υδάτινων πόρων.

11.Λήψη απόφασης για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023, τον αριθμό θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του 289. 3/15.4.1957 Βασ. Διατάγματος.

12. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καρπάθου.

13.Ενημέρωση επί Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου χρήσης 2022 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

7.4.2023

Καρπαθιακά Νέα