Μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομπρέλες στην Κάρπαθο! Κατακόρυφη αύξηση τιμών στη δημοπρασία

Μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομπρέλες στην Κάρπαθο! Κατακόρυφη αύξηση τιμών στη δημοπρασία

Την Τρίτη 23 Μαίου 2023, ημέρα αφιερωμένη στον Ήρωα Ηλιάκη, διάλεξε ο Δήμος Καρπάθου για να διεξήχθη δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων αιγιαλού και παραλίας  στο  Δηµοτικό κατάστηµα Καρπάθου (στην αίθουσα συνεδριάσεων) ενώπιον της επιτροπής ΠΔ 270/81. Παρουσία του Δημάρχου Καρπάθου κ. Νισύριου, και των κ.κ. της αρμόδιας Επιτροπής Μηνά Πρωτόπαπα και Νικολάου Λύκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων για πρώτη φορά στην ιστορία αντίστοιχων δημοπρασιών εμφανίστηκαν τόσοι πολλοί ενδιαφερόμενοι. Όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, περισσότεροι από 40 πολίτες έδειξαν ενδιαφέρον για να διεκδικήσουν ένα τμήμα αιγιαλού από τα περίπου 20 που δημοπρατήθηκαν και να τοποθετήσουν ομπρέλες.

Ακριβότερη παραλία αποδεικνύεται ένα το τμήμα στον Διακόφτη το οποίο ξεκίνησε από τα 1.650 ευρώ και έφτασε μετά από πολλαπλά χτυπήματα στις 32.000 ευρώ! Πρόκειται για 150 τ.μ. δηλαδή 15 ομπρέλες. Αν κάνουμε έναν απλό υπολογισμό θα δούμε ότι το ενοίκιο κάθε ομπρέλας έφτασε να κοστίζει 2.133 ευρώ!

Στην περίπτωση της παραλίας στα Άπελλα, στα 4 από τα 5 τμήματα με εκκίνηση τα 4.950 ευρώ, τα χτυπήματα έφτασαν να ξεπεράσουν τις 20.000 ευρώ! Στο ξενώνα, με εκκίνηση τα 4.400 ευρώ, ξεπέρασε τις 20.000 ευρώ. Ο Άγιος Νικόλαος Αρκάσας που μέχρι πέρυσι δεν παρουσίαζε σπουδαίο ενδιαφέρον από πλευράς ενδιαφερομένων, με εκκίνηση τα 4.125 ευρώ, έφτασε και αυτός τις 20.000 ευρώ. Του Μιχαλιού ο Κήπος ξεκίνησε από τις 2.200 και έφτασε να κλείσει στις 9.000 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31.12.2025 άρα τα παραπάνω ποσά τα υπολογίσουμε επί 3.

Στην ανακοίνωση-πρόσκληση του Δήμου Καρπάθου τονίζεται ότι οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφηκαν στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο έγγραφο, πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση , αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.

Μάλιστα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά την εξέλιξη της δημοπρασία, ο Γραμματέας της επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου, αφού διαμαρτυρήθηκε για την ορθότητα της διαδικασίας αποχώρησε και αυτό συνέβη στην περίπτωση της δημοπρασίας τμήματος στην παραλία Διακόφτη και ανέλαβε η Πρόεδρος η οποία και ολοκλήρωσε τη διαδικασία.

Αναμένεται η έγκριση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή και η ανάρτηση τους στη Διαύγεια για έχουμε την πλήρη εικόνα και την επιβεβαίωση των πληροφοριών. Κρατήστε ωστόσο και την πιθανότητα να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους για την ορθότητα της διαδικασίας.  Σε κάθε περίπτωση μετά από αυτή την απίστευτη αύξηση είναι απορία σε τι τιμές θα φτάσουν οι ομπρέλες στις δημοπρατούμενες παραλίες.

24.5.2023

Καρπαθιακά Νέα