Μελέτη επέκτασης λιμένα Καρπάθου. Η εισήγηση που θα συζητηθεί στο επαναληπτικό Δημοτικό Συμβούλιο

Μελέτη επέκτασης λιμένα Καρπάθου. Η εισήγηση που θα συζητηθεί στο επαναληπτικό Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Μελέτη επέκτασης λιμένα Καρπάθου .

Στην ΕΣΑΛ εκκρεμεί να συζητηθεί για τρίτη φορά η αναθεωρημένη τεχνική έκθεση ΠΠΠΑ της εταιρείας CNWAY (Κ.Γιαμιν) για την επέκταση του λιμένα Καρπάθου στο Γαρόνησο. Η ΕΣΑΛ με τις κατ’ επανάληψη αναβολές για λήψη απόφασης επι των υποβαλλομένων προς έγκριση λύσεων για το Γαρόνησο μας έδωσε τον χρόνο να εξετάσουμε και υποβάλουμε εναλλακτικές λύσεις σε άλλες θέσεις. Με την τελευταία μάλιστα από 2 Ιουνίου απόφασή της μας το είπε καθαρά. Ανέβαλε για να δοθεί χρόνος να εξετασθεί η δυνατότητα χωροθέτησης κάποιων χρήσεων του λιμανιού σε άλλες θέσεις του νησιού, όπως πρότεινε από τον Ιανουάριο του 2019 και η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου.

Την υιοθέτηση της πρότασης αυτής ζητούν με αίτησή τους που υποβλήθηκε στις 30 Ιουλίου από 27 Δημότες αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της πρότασης του μελετητή και της πρότασης της τεχνικής υπηρεσίας του λιμενικού ταμείου .

Ζητούν να εκφράσουμε την άποψή μας επί των λύσεων που προτείνει ο μελετητής στην τεχνική έκθεσή του και να ζητήσουμε να περιληφθεί στη τεχνική έκθεση ΠΠΠΑ και η συνολική λύση που προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία του ΛΤ ώστε να αδειοδοτηθεί η βέλτιστη λύση και να προχωρήσουν οι κατασκευαστικές μελέτες των προτεινόμενών έργων που τόσο έχει ανάγκη η Κάρπαθος.

Ιστορικό:

1. Το γεγονός ότι οι σημερινές λιμενικές εγκαταστάσεις της Καρπάθου είναι ανεπαρκείς κανένας δεν το αμφισβητεί. Άλλωστε η ανάγκη και η προσπάθεια επέκτασής τους χρονολογείται από το 1986 όταν εκπονείτο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης . Η επιτροπή κατάρτισης του πρότεινε την επέκταση του λιμανιού στο Βρόντη , αλλά επειδή το Βρόντη ανήκε διοικητικά στην Κοινότητα Απερίου , πρότεινε επέκταση του κυματοθραύστη κατά 150 μ και την κρηπίδωση της ανατολικής ακτής του

Γαρόνησου, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί.

Κάρπαθος 24/11/2021

page1image3690608

page2image1776512 page2image3746560 page2image3736368

2.

Το 2006 το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε σε ιδιώτη μελετητή την προετοιμασία φακέλου για προκήρυξη μελέτης για «επέκταση του λιμένα Καρπάθου για την δημιουργία νέου λιμένος στο Γαρόνησο .

Με βάση τον φάκελο που ετοίμασε ο Δήμος το 2007 η περιφέρεια προκήρυξε προκαταρτική μελέτη για Γαρόνησο σύμφωνα με φυσικό αντικείμενο την κατασκευή:

Κρηπιδώματος πρυμνοδέτησης Ε/Γ Ο/Γ μήκους τουλάχιστον 90-100 μ και ωφελίμου βάθους -9.00 μ από την Μ.Σ.Θ.
Κρηπιδώματος φορτηγών πλοίων μήκους 90 έως 100 μέτρων με ωφέλιμο βάθος -5.50 μ από Μ.Σ.Θ. για την πλαγιοδέτηση φορτηγών πλοίων.

Κρηπιδώματα στην ανατολική πλευρά της συνδέσεως των έργων με την παραλιακή οδό και κοντά στην ξηρά, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

3. Από τις λύσεις που προτάθηκαν στο προκαταρτικό στάδιο επιλέχθηκε να ολοκληρωθεί η πρόταση της CNWAY, που ήταν η φθηνότερη με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια και η οποία φαίνεται στην προσομοίωση που παρατίθεται ,

Figure 1 Πρόταση CNWAY 2009-2013

page3image1777856

4.

Μετα την δημοσιοποίηση της πρότασης αυτής 250 δημότες μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος κ. Νισύριος , ο κ. Κατσανης, η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων του 2006 και 25 καρπάθιοι πλοίαρχοι κρίνοντας ότι η λύση αυτή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού ζήτησαν να εξετασθούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις καθώς και η δυνατότητα να μεταφερθούν στο Βρόντη οι εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού και το σημερινό λιμάνι να χρησιμοποιείται το Καλοκαίρι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση τουριστικών πλοίων και θαλαμηγών . Η πρότασής τους δεν έγινε τότε δεκτή με την εσφαλμένη όπως αποδείχθηκε αιτιολογία πως δεν μπορούσε να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και να μη καθυστερήσει η ολοκλήρωση της μελέτης.

5.

Η Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) με την από 25/1/2016 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές παρατηρήσεις των φορέων ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί του θέματος προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο Νότιας ∆ωδεκανήσου και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το μελετητή του έργου να αξιολογήσει τις τοποθετήσεις επί του θέματος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας αναφορικά με την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων πλοίων της ακτοπλοΐας, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στο λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου καθώς και την αδυναμία μελλοντικής επέκτασης του λιμένα, ώστε να δύναται να εξυπηρετήσει κρουαζιερόπλοια».

page3image3751760 page3image3707040 page3image3720976

6. Aρχές του 2017 παρουσιάσθηκε μια νέα πρόταση από τον μελετητή, που προβλεπε την κατασκευή μιας προβλήτα 180 μ βορειοανατολικά του Γαρόνησου φαίνεται στο σχεδιάγραμμα .

page4image1778752

Figure 2 2η Πρόταση CNWAY

Η πρόταση αυτή μετα από τις υποβληθείσες ενστάσεις από την Πανελλήνια Ενωση Πλοιάρχων αποσύρθηκε και αντί αυτής παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2017 από τον μελετητή χωρίς και πάλι καμιά προηγούμενη διαβούλευση με την τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ. νέα πρόταση εντελώς διαφορετική από την λύση που είχε προτείνει στα πλαίσια της προκαταρτικής και την προκήρυξη.

Η νέα πρόταση πρόβλεπε την προέκταση του σημερινού ακρομωλίου δυτικά κατά 170 μ. και σύνδεση του δημιουργούμενού προβλήτα με τον παραλιακό δρόμο με πρόσχωση όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που παρατίθεται και καθαίρεση του κυματοθραύστη για δημιουργία νεου στομίου για την είσοδο των πλοίων στο λιμάνι .

Figure 3 Διάγραμμα πρότασης CNWAY Ιουνίου 2017

7. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε υπό αίρεση από το το Δ.Σ. του Λ.Τ.Ν.Δωδεκανήσου παρά την αρνητική ουσιαστικά εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του και στις 24/11/17 το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί, ότι αν δεν συμφωνήσουν με τον προτεινόμενο σχεδιασμό θα διατεθούν οι πιστώσεις σε άλλο νησί, αποφάσισε ότι : «Δεν υπάρχει αντίρρηση στην συνέχιση της ανατεθείσας μελέτης από τον μελετητή και να ανατεθεί από τον κύριο του έργου ΠΝΑ ή το Φορέα Διαχείρισης (Λιμενικό Ταμείο) συμπληρωματική μελέτη μεταφοράς των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων, εκτός σχεδίου

page4image1757024

πόλεως και εκτός τουριστικής κίνησης, ενδεχομένως στην περιοχή Βρόντη, όπως αναφέρεται στο ΤΑΠ Καρπάθου, στην περίπτωση αυτή μπορεί να εξετασθεί μεσομακροπρόθεσμη εναλλακτική λύση Λιμένος.

8. Η ΕΣΑΛ με την 75/02/31-05-2018 απόφασή της ανέβαλε και πάλι την λήψη απόφαση επι της ΠΠΠΑ του έργου προκειμένου:

«Να συμπληρωθεί η εκπονηθείσα μελέτη κυματικής διαταραχής προκειμένου να προσδιοριστούν οι κυματικές συνθήκες εντός της λιμενολεκάνης.

Να αιτιολογηθεί από τον μελετητή η σκοπιμότητα αλλαγής της διάταξης των εξωτερικών έργων προστασίας και να εξετασθεί εάν είναι εφικτή η αξιοποίηση των υφισταμένων ανατολικών κρηπιδωμάτων του λιμένα.

Να διερευνηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού το ενδεχόμενο στην προτεινόμενη θέση της Γαρονήσου να υπάρχουν αρχαιότητες περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω Υπουργείο δεν θα συμφωνήσει με την υλοποίηση του έργου».

9. Μετα από αυτό στις 24/1/19 η Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Ταμείου απέστειλε εγγράφως στην Περιφέρεια και τον Δήμο την θέση της για τα έργα που πρέπει να μελετηθούν για το λιμάνι της Καρπάθου προτείνοντας ένα συνολικό σχεδιασμό (μάστερ πλαν ) ίσου προϋπολογισμού με την πρόταση Γιαμιν που περιλαμβάνει : α.την επέκταση του ακρομωλίου κατά 170, ( όπως προτείνει και ο κ. Γιαμιν αλλα χωρίς την καθαίρεση του κυματοθραύστη) , ώστε να προστατευτεί όλη η λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς και να μπορούν να πλαγιοδετούν εξωτερικά κρουαζιερόπλοια μήκους 200μ.,

β.την κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησο για την εξυπηρέτηση των ημερόπλοιων και
γ.την κατασκευή στην βόρεια ακτή του Βρόντη ενός κρηπιδώματος 200 μ. όπου να μεταφερθούν το καλοκαίρι όλες οι εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων της γραμμής.