Τι προβλέπει η μελέτη Καραξη για το λιμάνι Καρπάθου

Τι προβλέπει η μελέτη Καραξη για το λιμάνι Καρπάθου

Επειδή δεχόμαστε μηνύματα τα οποία μας ζητούν να δώσουμε μια σαφέστερη εικόνα της προτάσεως του Κωνσταντίνου Καραξη με θέμα τον σχεδιασμό για το λιμάνι στη θέση Γααρονησο σήμερα παρουσιάζουμε τα 7 κύρια σημεία της.
1.Η μελέτη αυτή προβλέπει πλαγιοδέτηση στο νέο λιμενοβραχίονα κρουαζιερόπλοιου μήκους πλέον των 250 μέτρων, με κατ’ευθείαν πορεία από το ανοικτό πέλαγος, δίχως την ανάγκη πρόσθετων ελιγμών. Η μεταξύ δεσποτικού(νησί) και νέου λιμενοβραχίονα η απόσταση είναι πλέον των 170 μ.
εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πλεύση από και προς
αυτόν. (πλάτος κρουαζιερόπλοιου 40-45μ.)
2.Το άνοιγμα της λιμενολεκάνης 45μ (εισόδου-εξόδου) δεν επιφέρει θαλασσοταραχή εντός αυτής
καθώς το πλάτος του λιμ/χιονα είναι 45μ,του δέ υφιστάμενου 43μ και ως εκ τούτου ο εισερχόμενος κυματισμός υποχρεούται σε αντανάκλαση ένθεν και
ένθεν με αποτέλεσμα τα κύματα να εξασθενούν σε μικρή απόσταση εντός της λιμενολεκάνης.
Ουδείς κίνδυνος υπάρχει προσβολής του παραλιακού δρόμου δια πρόκληση ζημιών.
3.Η πρόταση – μελέτη προβλέπει άνετη είσοδο-έξοδο
από και προς τον λιμενοβραχίονα για παντός μεγέθους οχήματα και τουριστικά λεωφορεία
4. Ό άνετος χώρος στάθμευσης ΒΔ του χώρου της μαρίνας τουριστικών λεωφορείων είναι απόλυτα αναγκαίος καθ’όσον μάλιστα δεν καταλαμβάνει χώρο
σταθμευσης που την ςξυπηρετεί.
5.Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης δημιουργούνται κρηπιδώματα αρκετού μήκους για πρόσδεση ημερόπλοιων και ιδιωτικών σκαφών παντός είδους
και μήκους πέραν των 30 μέτρων.
6.Βασικό είναι ότι η θέση του κρουαζιερόπλοιου δε συμπίπτει με αυτή του πλοιου της γραμμής και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κανείς προγραμματισμός για το χρόνο αφήξεως η αναχωρήσεως αυτών.
7.Τέλος προβλέπεται η δημιουργία ράμπας (σύρτη) μικρών σκαφών για την προσθαλάσσωση αυτών ή απόσυρση προς τη στεριά.
Η διάταξη αυτή του λιμένος καλύπτει πλήρως την διακίνηση του επιβατικού κοινού καθώς και τους επισκέπτες τουρίστες.
Πρώτιστον μέλημα είναι η απομάκρυνση των
φορτηγών πλοίων οχληρών υλικών εκτός πόλεως.
Υ. Γ. Όσον αφορά εις την επι πλέον δαπάνη όπως ισχυρίζεται ο κ. Γιαμίν ότι πολλαπλάσια από τη δική του μελέτη, με μία απλή μέθοδο τριών υπολογίζεται πολύ εύκολα. Ήτοι: στα 13000 τ. μ προϋπολογίζονται 9.000.000 ευρώ. Στα 15.000 τ. μ. Πόσα;; 10. 500.000 ευρώ!! Για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πρόταση δεν αξίζει για
1.500.000 περισσότερα;;