Δήμος Καρπάθου: Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα ΠΗΓΑΔΙΑ Καρπάθου

Δήμος Καρπάθου: Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα ΠΗΓΑΔΙΑ Καρπάθου