Ο Δήμος Καρπάθου παίρνει στα σοβαρά τα μονοπάτια του νησιού

Ο Δήμος Καρπάθου παίρνει στα σοβαρά τα μονοπάτια του νησιού

Στα μέσα Μαρτίου 2022 εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τόσο από το Δασαρχείο όσο και από την Αρχαιολογική υπηρεσία της Ρόδου κι έτσι ολοκληρώθηκε ο φάκελλος που αφορά 25 μονοπάτια της Καρπάθου ενώ υπάρχουν ακόμη 12 διαδρομές, που συμπεριλαμβάνονται στο μελλοντικό πρόγραμμα του Δήμου. Ανοίγει ο δρόμος για τον καθαρισμό, την σήμανση αλλά και την προβολή των μονοπατιών της Καρπάθου!

Πρόκειται για μια μελέτη που περιλαμβάνει μια ολιστική αναβάθμιση των πεζοπορικών διαδρομών όλου του νησιού , με σήμανση , καθαρισμό αλλά και την προβολή τους. Το κόστος υλοποίησης είναι 340.000 ευρώ .

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ενεργότατος Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας της Καρπάθου είναι εκείνος που προσφέρει σημαντική εθελοντική εργασία για να κρατήσει τα μονοπάτια ανοιχτά.

Μάλιστα πρόσφατα, στις 28 Ιανουαρίου 2022, ανακοίνωσε την αναβίωση ενός ακόμη μονοπατιού!

Το συγκεκριμένο μονοπάτι αναβιώθηκε με έξοδα του Ομίλου καθώς και προσωπική εργασία και αφορά την διαδρομή Κούρι – Χ.Υ.Τ.Α. – Όθος. Έχει μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων με μαγευτική θέα.

Οι ενέργειες που είχαν γίνει στο παρελθόν από τον Δήμο Καρπάθου

Το 2017 η εταιρία Paths of Greece, παρέδωσε στον Δήμο Καρπάθου την έκθεση με τον τίτλο ”Δράση Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού στη Νήσο Κάρπαθο και στη Νήσο Σαρία” .

Στόχος ήταν η υλοποίηση δύο φάσεων , ως πρώτη,  η δημιουργία της εφαρμογής για κινητά  με τα μονοπάτια του νησιού και ως δεύτερη η σήμανση και ο καθαρισμός των πεζοπορικών διαδρομών .

Ο Δήμος Καρπάθου, το 2017, υλοποίησε την πρώτη φάση και δημιούργησε την εφαρμογή “Karpathian Paths ” .

Δυστυχώς επειδή δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση η εφαρμογή αυτή δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και υπάρχουν σοβαρά παράπονα τόσο από επισκέπτες όσο και από μόνιμους κάτοικους σχετικά με την επικινδυνότητα των μονοπατιών.

Για την ωρίμανση του φακέλου της δεύτερης φάσης  ώστε να κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για αδειοδότηση (δασαρχείο, αρχαιολογία κτλ), από τον Δήμο Καρπάθου συνάφθηκε νέα σύμβαση με την Paths of Greece τέλος του 2021, με κόστος 5.000 ευρώ, προκειμένου να παραδοθεί η μελέτη της Β φάσης η οποία να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πλέον , υπάρχει μια απολύτως ώριμη μελέτη για την οποία ήδη αναζητείται χρηματοδότηση.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει τεράστια ώθηση στην συγκεκριμένη μορφή εναλλακτικού τουρισμού , καθώς πλέον τα μονοπάτια του νησιού μας θα είναι αξιοποιήσημα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές .

Στην παραδοτέα μελέτη αναφέρεται:

Ο πεζοπορικός τουρισμός , είναι μια μορφή τουρισμού που αφενός ταιριάζει στην γεωμορφολογία του Νησιού μας κι αφετέρου βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (οι πολλές επισκέψεις γίνονται στην χαμηλή σεζόν) που είναι κύριος στόχος για το τουριστικό προϊόν .

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η προβολή δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή της Καρπάθου, με κριτήριο τις βέλτιστες εθνικές και διεθνείς πρακτικές πεζοπορίας, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία στην προσέλκυση επισκεπτών – πεζοπόρων αλλά και ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό – φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα.

Οι σχεδιαζόμενες πεζοπορικές διαδρομές, με την καταγραφή και τη βελτίωση της βατότητάς τους και την κατάλληλη σήμανση, θα αποτελέσουν κύριο στοιχείο της ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Το σύνολο των προτεινόμενων έργων θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εναρμονισμένη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με το υφιστάμενο τοπίο.

2. Περιγραφή του έργου:

Για την συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη των περιπατητικών διαδρομών προβλέπονται οι εξής εργασίες:

1. Βελτίωση της βατότητας των διαδρομών. Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαρισμών λίθων και βλάστησης σε όλες τις διαδρομές που περιγράφονται παραπάνω και εμφανίζονται στους πίνακες των προμετρήσεων.

2. Σήμανση των διαδρομών με σήματα χρώματος, με πινακίδες κατεύθυνσης, θέσης υποδοχής, και ενημέρωσης

3. Καθαίρεση παλαιών και φθαρμένων πινακίδων σήμανσης και πασσάλων στήριξης αυτών.

Οι διαδρομές επιλέχθηκαν ώστε να μην έχουν, κατά το δυνατό, υψηλό βαθμό δυσκολίας και να μην ανήκουν στις κατηγορίες πορείας Δύσκολη (Hard) και Πολύ Δύσκολη (Very Hard) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που αναφέρεται στο Άρθρο 5 της Υ.Α. 151344/165/18-01-2017 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Εξαίρεση αποτελούν τέσσερις διαδρομές που έχουν βαθμό δυσκολίας 4/5 και μια διαδρομή έχει βαθμό δυσκολίας 5/5.

Οι υπόλοιπες είκοσι (20) διαδρομές μπορούν να γίνουν και από ανθρώπους που δεν χρειάζεται να έχουν άριστη φυσική κατάσταση, διότι το έδαφος από το οποίο διέρχονται δεν είναι απότομο, τραχύ και ολισθηρό, ενώ δεν απαιτείται η χρήση χεριών σε κανένα σημείο της ανάβασης τους.

 

Φωτογραφίες: https://www.pathsofgreece.gr/odoiporiko-stin-karpatho/, Φίλοι Βουνου και Θάλασσας

 

Πηγη Καρπαθιακα Νεα