Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Καρπάθου - Ένας μήνας προθεσμία για απόψεις και σχόλια

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Καρπάθου - Ένας μήνας προθεσμία για απόψεις και σχόλια

 

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λιμένα Πηγαδίων και του παραλιακού πεζοδρόμου