Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου

Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου