Την Κυριακή, 3 Ιουλίου, οι Μενετές με πρωτοβουλία της Κοινότητας συζητούν τα προβλήματα τους

Την Κυριακή, 3 Ιουλίου,  οι Μενετές με πρωτοβουλία της Κοινότητας συζητούν τα προβλήματα τους