Μενετές Καρπάθου. Πρώτη καλοκαιρινή συνάντηση για παιδιά δημοτικού σχολείου στο μέγαρο της Παναγίας!

Μενετές Καρπάθου. Πρώτη καλοκαιρινή συνάντηση για παιδιά δημοτικού σχολείου στο μέγαρο της Παναγίας!