Κοινότητα Μενετων: πρώτη ανακοίνωση για τη νέα διοίκηση

Κοινότητα Μενετων: πρώτη ανακοίνωση για τη νέα διοίκηση

Γιατί η δουλειά ξεκινά την πρώτη εργάσιμη του χρόνου!

Παρακαλώ πολύ τους συγχωριανούς να ρίχνουν τα σκουπίδια με την δέουσα προσοχή! Θα ενημερωθείτε προσεχώς για την καινούργια τοποθεσία των βαρέων αντικειμένων και τις ημέρες συλλογής τους..

Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Τοπική Κοινότητα Μενετών

4.1.2024

Καρπαθιακα Νέα