Οι Μενετές Καρπάθου το χωριό με το υψηλότερο πανελλαδικά ποσοστό επιστρατευμένων στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο!

Οι Μενετές Καρπάθου το χωριό με το υψηλότερο πανελλαδικά ποσοστό επιστρατευμένων στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο!

Η έρευνα του συμπατριώτη μας Γιώργου Τσαμπανάκη,  με θέμα τους Μενετιάτες και τον ρόλο τους στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντός και εκτός του νησιού, αποδεικνύει το πατριωτικό φρόνημα,  την βαθιά πιστή στα ιδανικά και την ιδιαιτερότητα των κατοίκων!

Το χωριό της Καρπάθου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή δημοτών του στον μακρύ κατάλογο των ογδόντα ενός (81) ως τώρα καταγραμμένων Καρπαθίων, που επιβεβαιωμένα θυσιάστηκαν υπέρ πατρίδος, είναι οι Μενετές με δέκα έξι (16) αμιγούς Μενετιάτικης και τέσσερεις (4) ακόμη μικτής Μενετιάτικης καταγωγής πρόσωπα!

Οι Μενετιάτες που περιλαμβάνονται στον πρόσθετο κατάλογο των εβδομήντα δύο (72) παράπλευρων απωλειών της Καρπάθου σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα ήταν τριάντα (30), περισσότεροι δηλαδή από κάθε άλλο χωριό του νησιού μας!

Στο γνωστό κατάλογο των τριακοσίων δώδεκα (312) καταταγέντων Καρπαθίων στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων Εθελοντών του Συνταγματάρχη Μάρκου Κλαδάκη η Κοινότητα που προηγείται όλων των χωριών της Καρπάθου σε αριθμό συμμετεχόντων είναι οι Μενετές με εβδομήντα τρεις (73) διαπιστωμένης Μενετιάτικης καταγωγής νέους της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου! Και σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τον αδιευκρινιστο αριθμό Μενετιατων οι οποίοι πέρασαν στην αντίσταση του ΕΑΜ ΕΛΑΣ! Μάλιστα αναφέρονται και δύο τουλάχιστον νεκροί,  ο Νικόλαος Κατωγυριτης και ο Μανώλης Σταμάτιου,  αργότερα στα Δεκεμβριανά.

Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει σε απόλυτα μεγέθη αφενός τον αριθμό των καταταγέντων Εθελοντών με καταγωγή από οκτώ (8) διαφορετικά νησιά της Δωδεκανήσου και αφετέρου η αναλογία καταταγέντων εθελοντών σε σχέση με τον τότε απογραμμένο πληθυσμό του κάθε τόπου είναι ο υψηλότερος από οποιανδήποτε άλλη περιοχή της Δωδεκανήσου!

Ακόμη περισσότερο, αξίζει να σημειωθεί, ότι το ποσοστό των εθελοντικά καταταγέντων Μενετιατών είναι αναλογικά διπλάσιο από το ποσοστό που απέδωσε εντέλει η υποχρεωτική επιστράτευση του πληθυσμού του ελεύθερου Ελληνικού κράτους στο σύνολο της επικράτειας της χώρας!!!

Η έρευνα του Γιώργου Ν. Τσαμπανάκη αποδεικνύει το γιατί η μοναδική στα παγκόσμια ιστορικά χρονικά Επανάσταση της  Καρπάθου ξεκίνησε από τις Μενετές.

28.10.2022

Καρπαθιακά Νέα