Μέσω παράκαμψης η κίνηση Πηγάδια-Απέρι & Απέρι-Πηγάδια μέχρι την ολοκλήρωση εργασιών του κόμβου στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Μέσω παράκαμψης η κίνηση Πηγάδια-Απέρι & Απέρι-Πηγάδια μέχρι την ολοκλήρωση εργασιών του κόμβου στο Νοσοκομείο Καρπάθου