Μια Μεσοχωρίτικη βραδιά στον Πειραιά πριν από 52 χρόνια (Καρπαθιακή Ηχώ, τεύχος 56)

Μια Μεσοχωρίτικη βραδιά στον Πειραιά πριν από 52 χρόνια (Καρπαθιακή Ηχώ, τεύχος 56)