Τη μεταφορά του χώρου στάθμευσης των TAXI στα Πηγάδια, ζητά ο Σύνδεσμος αυτοκινητιστών Καρπάθου

Τη μεταφορά του χώρου στάθμευσης των TAXI στα Πηγάδια, ζητά ο Σύνδεσμος αυτοκινητιστών Καρπάθου

Στην τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου (Πηγαδίων), ο οποία έγινε δια ζώσης την Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022, συζητήθηκε το αίτημα του Συνδέσμου αυτοκινητιστών Καρπάθου (2993/3-5-2022) με το οποίο ζητείται η μεταφορά του χώρου στάθμευσης των οχημάτων ταξί προς εξυπηρέτηση του κοινού στο χώρο όπισθεν του Δημαρχείου Καρπάθου και παρακαλούν τον Δήμο Καρπάθου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την μεταφορά τους.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και γνωμοδότησε θετικά στην ικανοποίηση του αιτήματος του Συνδέσμου αυτοκινητιστών για την μεταφορά τους σε χώρο όπισθεν του Δημαρχείου, με τον όρο να ερωτηθεί η Αστυνομία της Καρπάθου και να δώσει θετική γνωμοδότηση.

Η απόφαση αυτή να προωθηθείς στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χατζηκουτσός Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κούτολο Φώτης

  1. Χιωτάκης Εμμανουήλ
  2. Πουζουκάκης Νικόλαος
  3. Τσακίρογλου Δημήτρης
  4. Βιτώρης Ιωάννης
  5. Μπέρτος Ιωάννης