Νησιωτικές επιχειρήσεις: Ξεκινά β’ φάση για το μεταφορικό ισοδύναμο

Νησιωτικές επιχειρήσεις: Ξεκινά β’ φάση για το μεταφορικό ισοδύναμο
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το ν.4551/2018, όπως ισχύει, μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη β’ φάση έτους 2020 του μέτρου Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β’ 4044).
Από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η δυνατότητα υποβολής χρηματοδότησης επιχειρήσεων στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το β’ εξάμηνο του 2020.
Η περίοδος υποβολής λήγει τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.
Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες του β’ εξαμήνου 2020, δηλαδή της περιόδου από 1/7/2020 έως και 31/12/2020.
Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- δικαιούχοι της δράσης μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://metaforikoisodynamo.gr