Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκινούν οι πληρωμές στις 29/8

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκινούν οι πληρωμές στις 29/8

Ξεκινούν σταδιακά από τη Δευτέρα 29/8 οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που αφορούν τις αιτήσεις για τις μετακινήσεις του δ’ τριμήνου του 2021 και του α’ διμήνου του 2022. Το ποσό ανέρχεται σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής επεξεργάζονται ήδη τις λίστες για εκκαθάριση των πληρωμών και οριστικής καταβολής του Ισοδύναμου

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη διασφαλίσει τη συνέχιση του μέτρου για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π. 2021-2025, με δεσμευμένο προϋπολογισμό, προβαίνοντας παράλληλα στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της ροής πληρωμών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ως προς το σκέλος του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων και καυσίμων, οι σχετικές Κ.Υ.Α. για το έτος 2022 βρίσκονται σε στάδιο υπογραφών από τα συναρμόδια υπουργεία και δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ., ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για την παροχή σχετικών πιστώσεων προς εξόφληση των δικαιούχων επιχειρήσεων και πολιτών.