Απόφαση Δημάρχου για την μετακίνηση της κας Πολυχρονίου στο Ληξιαρχείο του Δήμου

Απόφαση Δημάρχου για την μετακίνηση της κας Πολυχρονίου στο Ληξιαρχείο του Δήμου

Με την απόφαση 1162/202, από 8/12/2021, του Δημάρχου Καρπάθου αλλάζει θέση στον Δήμο η κα Σοφία Πολυχρονίου. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 30 Ιουνίου 2020 η κα Πολυχρονίου είχε παραιτηθεί από Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών του Δήμου Καρπάθου και από τότε εργαζόταν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση του κ. Νισύριου αναφέρεται, “μετακινούμε την Πολυχρονίου Σοφία του Μιχαήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Δήμου μας με βαθμό Α΄ από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπάθου και την τοποθετούμε στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Καρπάθου.

2) Την ορίζουμε Προϊστάμενη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Καρπάθου.

3) Ορίζουμε αναπληρώτρια της όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται την Βασιλάκη-Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών του Δήμου μας με βαθμό Α΄.

4) Μετακινούμε την Βασιλάκη-Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών του Δήμου μας με βαθμό Α΄ από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Καρπάθου και την τοποθετούμε στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπάθου.

5) Την ορίζουμε Προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καρπάθου.

6) Ορίζουμε αναπληρώτρια της όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται την Λυτού Ευδοξία του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών του Δήμου Καρπάθου.