ΚΑΡΠΑΘΟΣ Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον Επαρχιακό δρόμο Πηγάδια - Απέρι

ΚΑΡΠΑΘΟΣ Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον Επαρχιακό δρόμο Πηγάδια - Απέρι