Μέτρα προστασίας για τους κατοίκους της Η. Ν. Κάσου - Κοινή συνεδρίαση της τοπ. Επιτροπής Υγείας και Πολιτικής Προστασίας

Μέτρα προστασίας για τους κατοίκους της Η. Ν.  Κάσου - Κοινή συνεδρίαση της τοπ. Επιτροπής Υγείας και Πολιτικής Προστασίας