«Το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα πρέπει να επιλυθεί». Συνεργασία της Μίκας Ιατρίδη με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυρά.

«Το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα πρέπει να επιλυθεί». Συνεργασία της Μίκας Ιατρίδη με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυρά.
Το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα πρέπει να επιλυθεί.
Στόχος είναι να βρεθεί λύση για τα Δωδεκάνησα μας σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος γνωρίζει το πρόβλημα και εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε στο Υπουργείο ομάδα επεξεργασίας ζητημάτων, η οποία μελετά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα στοιχεία των αναρτώμενων δασικών χαρτών, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς των Δωδεκανήσων.
Στόχος της ομάδας επεξεργασίας είναι η τροποποίηση και η βελτίωση των διατάξεων, καθώς και οι εισηγήσεις νέων, για τα θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της εν γένει δασικής νομοθεσίας και η επίλυση των ζητημάτων στα Δωδεκάνησα και αλλού.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ.Γιώργο Αμυρά, επεσήμανα ότι είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα και είναι απαραίτητη η προώθηση λύσης, για τη διασφάλιση της περιουσίας των κατοίκων τους, με δεδομένο ότι σε πολλά από τα νησιά μας εμφανίζεται η ύπαρξη δασικής έκτασης σχεδόν σε όλη την επιφάνεια τους.