<< Τίποτε γε θυμούμαι ...>> γράφει ο Μιχάλης Μακρυμανώλης για την ημέρα των ζώων και τον αγαπημένο του Torro

<< Τίποτε γε θυμούμαι ...>> γράφει ο Μιχάλης Μακρυμανώλης για την ημέρα των ζώων και τον αγαπημένο του Torro
*******
… TORRO μας , ΧΡΟΝΙΑ σου ΠΟΛΛΑ , σε ΑΓΑΠΟΥΜΕ όλοι !!!
‘πο τότε πού’ μαστε μαντζί , κάθε στιμνή ‘ ναι , Σκόλη !!!
*******
… Νιώθομε την ΑΑΠΗ σου , σαν μας ξαννείς στα μάκια …
σαν μας αφκράσαι χως μιλιά … και κάμνεις μας κομμάκια …
*******
*Μνιά παλαμέα σού’ ωκα … και σαν ο νούς το βάντζει …
το χέρι απού την ήωκε , ολόκληρο μουγιάντζει …
*******
**Συχνοντζητώ συχχώρεση , λέω σου πως λυπούμαι …
… και σού μου λές … << … αφεντικό , τίποτε γε θυμούμαι … >>
4.10.2022
Καρπαθιακά Νέα