Μικρό αφιέρωμα στούς μεγάλους αγώνες της Λευτεριάς μας...

Μικρό αφιέρωμα στούς μεγάλους αγώνες της Λευτεριάς μας...

γράφει ο Μιχάλης Χανιώτης

Αναρτώ σήμερα για τα διακόσια χρόνια Ελληνικής Ελευθερίας (για τα Δωδεκάνησα μόλις 74 )το παρακάτω επίσημο ντοκουμέντο …Πρόκειται για ανέκδοτο Καρπαθιακό χειρόγραφο του 1729 ,ίσως το παλαιότερο του είδους του(επίσημο). Διαπραγματεύεται το μοίρασμα του Χαρατσίου μεταξύ Οθους και Πυλών :Οθος 40 χαρτία,Πυλές 47 …και αναθέτει στους πρωτόγερους (σουπαάσηδες) των δυο χωριών εις τον μέν των Πυλών να εισπράξει και να αποδώσει το χαράτσι από τα χωριά Μεσοχώρι και Μενετές εις τον δε του Οθους παρομοίαν υποχρέωσιν ,δια να εισπράξει και να αποδώσει το Σέριν(δεκάτην )από το Κοράκι! Παρίσταται στην συνεδρίαση και ο αντιπρόσωπος του Πασα και Καδή της Ρόδου.

Το χειρόγραφο είναι ο επίλογος μιάς μικρής σειράς ανεκδότων χειρογράφων από το 1719 έως το 1729 πού έχω μεταγεγραμμένα και σχολιασμένα (με την πολύτιμη βοήθεια του αδελφικού μου φίλου Αντώνη Πάρδου εκ των κορυφαίων ιστορικών του Ε.Ι.Ε) και ελπίζω να εκδοθούν εντός του έτους .

Τα χειρόγραφα δείχνουν πώς προικίζεται ,αποκτά γήν και αναδεικνύεται ένας εκκολαπτόμενος δημογέρων και τους μηχανισμούς που του εξασφαλίζουν τα προνόμια ακόμα και με καταχρηστικές πράξεις

Επίσης το πρώτο χειρόγραφο,προικοσύμφωνον του (1719) αποτελεί το terminum ante guem (όριο πρό του οποίου) της οριστικής εγκατάστασης των Οθειτών στη σημερινή Θέση του Οθους που υπολογίζω περί τα μέσα του 17ου αιώνος, ,κατά την διάρκεια του Τουρκοκρητικού πολέμου(1645-1669)